Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
06.05.2015
 

Kilpi Tiilikattomaali - katusekivide värv

Tüüp
Veepõhine modifitseeritud akrülaatvärv.
Sobivus
Betoonist katusekivide hooldusvärvimiseks.
Kasutusobjektid
Läbinisti värvitud ning tööstuslikult värvitud betoonkivikatustele.

TEHNILINE INFO
Värv sobib katustele Värv on täismatt Värv on vesialuseline
Värvi katvus karedal pinnal
2
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
4
m2/l
Toonid
Telliskivipunane (0511), Suvilapunane (0517), Pruun (0518), Tumehall (0520), Must (0521).
Läikeaste
Täismatt
Kulu
2-4 m2/l värvides betoonkive kaks korda (sõltub profiilist ja imavusest).
Pakendid
10 l.
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Pintsel (T6) või värvipihusti ja pintsel.
Värvipihustiga värvimisel kasuta kõrgsurvepihustit:
- ava läbimõõt 0,013” – 0,018” (kaldenurk 40° - 50°).
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
Vastupidav vihmale ja kastele 1-2 tunni pärast. Ülevärvitav järgmisel päeval. Kuivamisaeg on pikem kui õhuniiskus suureneb ja temperatuur langeb.
Ilmastikukindel
Hea, ka mere- ja tööstuskliimas.
Kuivainesisaldus
u 40%.
Erikaal
u 1.25 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine
Kaitsta külma eest.
Tootekood
494-sari

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema tugev ja kuiv, õhu temperatuur vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Ajasta värvimine selliselt, et värvikile oleks kuiv enne õhtuse kaste tekkimist. Ära värvi kui võib hakata vihma sadama.
Eeltöö
Kontrolli enne värvima asumist katuse seisukorda. Varu piisavas koguses samast partiist värvi, et vältida värvitooni erinevusi. Toode ei sobi savist katusekivide värvimiseks. Kui on vaja vanad katusekivid asendada uutega, veendu, et uusi katusekive võib üle värvida.

Puhasta pinnad tolmust, mustusest ja samblast. Pese pind survepesuriga, vältides pinna vigastamist. Pese betoonist katusekivid Tikkurila Homeenpoisto puhastusvahendiga vastavalt kasutusjuhendile.
Kruntimine
Sega värvi hoolikalt enne kasutamist. Kanna värv pinnale pintsli või pihustiga. Pihustiga värvides pintseldage pind lõpus üle, et värv imenduks korralikult pinda ning nakkuvus oleks piisav.
Värvimine
Betoonis katusekivide värvimine (kaks korda):

Kanna pinnale kaks kihti Kilpi Tiilikattomaali värvi. Vedelda esimese värvikihi jaoks värvi veega 10-20%, sõltuvalt aluspinna poorsusest. Värvida võib kõige varem ööpäev pärast kruntimist. Viimistle pind Kilpi Tiilikattomaali värviga, vajadusel vedelda värvi veega 5-15%.

NB! Toode sisaldab värvikihti kaitsvaid aineid, seega aasta jooksul peale värvimist ei soovitata kasutada katuselt voolanud vihmavett pesuveena või kastmiseks.
Töövahendite puhastamine
Pese töövahendid veega. Kõvenenud värv eemalda Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.
Hooldusjuhised
Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasuta Tikkurila Huoltopesu (1 osa Huoltopesu puhastusvahendit ja 10 osa vett). Peale pesu loputa pind puhta veega ja lase kuivada.
Hooldus
Kilpi Tiilikattomaali värviga värvitud pinda võib üle värvida sama värviga.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/i) 140 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis on 140 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Sisaldab: terbutriini. KAHJULIK VEEORGANISMIDELE, VÕIB PÕHJUSTADA PIKAAJALIST VEEKESKKONDA KAHJUSTAVAT TOIMET. Mitte valada kanalisatsiooni. Sisaldab terbutriini. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-