Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
08.07.2016
(Eelmine kuupäev 14.04.2015)
 

Aito Punamultamaali - punamuldvärv

Tüüp
Aito Punamultamaali on traditsiooniline keetmise teel valmistatud punamuldvärv, mis sisaldab linaõli ja raudoksiidipigmente. Punamuldvärv moodustab hingava pinna, mis kulub järk-järgult aastate jooksul.
Sobivus
Sobib uutele ja varem punamuldvärviga või Tikkurila Öljypohjainen Punamultamaali punamuldvärviga värvitud saetud puitpindadele ja palkpindadele välistingimustes. Ei sobi teist tüüpi värvide peale või hööveldatud pindade värvimiseks.
Kasutusobjektid
Elu- ja majapidamishoonete saetud puitpinnad ja karedad palkpinnad.

TEHNILINE INFO
Värv sobib välisfassaadile Värv on täismatt Värv on vesialuseline Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
2
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
3
m2/l
Toonid
Punane.
Läikeaste
Täismatt
Kulu
Saetud pindadele ja karedatele palkpindadele u 3 m²/l.
Pakendid
10 l
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Harjaspintsel.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
Kuiv 1 tunni pärast. Järgmise värvimise võib teha ööpäeva pärast.
Ilmastikukindel
Punamuldvärvid moodustavad jahuse värvipinna, seetõttu määrdub selline värvipind kergemini.
Seetõttu võib punamuldvärviga värvitud pinnal kergemini moodustuda hallitus.

Ehitise varjulisemad kohad nagu räästaalused või põhjapoolsed seinad on kauem niisked ning seepärast võib nendes kohtades lihtsamini hallitus tekkida.
Kuivainesisaldus
30 mahu-%.
Erikaal
1,1 - 1,2 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine
Kaitsta külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv, värvitava pinna ja õhu temperatuur vähemalt +10 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80% värvimise ja kuivamise ajal.
Eeltöö
Uued värvimata pinnad:
Harja pinnad tolmust, mustusest ja lahtistest puidukiududest puhtaks. Hallitanud pinnad pese Tikkurila Homeenpoisto puhastusvahendi lahusega vastavalt kasutusjuhendile. Eemalda vaik oksakohtadelt kaabitsaga.

Varem värvitud pinnad:
Eemalda varem punamuldvärvi või Tikkurila Öljypohjainen Punamaali punamuldvärviga värvitud pinnalt lahtine värv terasharjaga. Väldi harjamisel tekkiva tolmu sissehingamist.
Värvimine
Vedelda Aito Punamultamaali veega 30-40%. Kanna pinnale õhuke kiht värvi, seda pinda hõõrudes.

Sega värvi enne kasutamist ja vedelda vajadusel veega. Ühtlase toonierinevusteta värvipinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus toonitud värvi. Püüa kanda värvi pinnale õhukese kihina. Liiga paksud värvikihid võivad hakata kooruma. Toote pihustamisel hõõru pinda koheselt pintsliga peale pihustamist, et tagada värvi nakkumine ja õige kihipaksus.
Töövahendite puhastamine
Töövahendid pese peale kasutamist kohe veega puhtaks.
Hooldusjuhised
Värvitud pinda tuleb käsitleda ettevaatlikult. Määrdunud pinda võib kergelt harjata või pesta veega.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/d) 130 g/l. Aito Punamultamaali sisaldab LOÜ maksimaalselt 130 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Sisaldab propikonasooli. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid. Vältida toote sattumist keskkonda. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-