Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
M1MED
 

Taika Helmiäismaali

Maagiline, luksuslik pind

Taika Helmiäismaali pärlmuttervärvid on hästi katvad, täidlase konsistentsiga metalliläikelised värvid, mille abiga lood luksuslikke hõbedaselt või kuldselt helklevaid pindu seintele, mööblile, interjööri detailidele.  
Pärlmuttervärvi võib kasutada sellisena nagu ta on või toonida Tikkurila Taika  värvikaardi järgi.


KiiltäväMatta
Värv sobib lagedele ja siseseinteleVärv on vesialuselineTöövahend rullTöövahend pihustiTöövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
6
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
8
m2/l

Säravam argipäev

Argipäev ei pea olema hall, tagasihoidlikkus pole ilmalati voorus. Sära toomine ellu on lihtne. Kiiresti kuivavate, vesialuseliste Taika värvide abil toimub muutus vaid ühe päevaga.

Ainult loovus seab piirid

Taika värvikaardilt leiad hõbedaselt helklevad heledad pärlmuttertoonid ja kullaläikelised vürtsikad soojad toonid. Tutvu erinevate töömeetoditega ja ühenda näiteks pärlmutter ning mattpinnad põneva lõpptulemuse saavutamiseks.

Maagilised aksessuaarid

Metalselt säravad erinevad Taika Helmiäismaali toonid annavad ka kõige argisematele esemetele uue elu. Taika Helmiäismaali pärlmuttervärvid sobivad lisaks seintele ka mööbli ja muude esiletõstmist väärivate esemete värvimiseks.


Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
15.03.2018
 

Taika Helmiäismaali - pärlmuttervärv

Tüüp
Veepõhine, toonitav akrülaatvärv, millega saadakse metallitaoline pärlmutterefekt.
Sobivus
Sisevärvimiseks puit-, puitkiudplaat-, laastplaat- ja metallpindadele ja ka kipsplaat-, betoon- jms. seinapindadele. Sobib nii esmaseks kui ka hooldusvärvimiseks ning varem alküüd- ja katalüütvärvidega või lakitud pindade uuestivärvimiseks. Hea valgustus toob efektpinda paremini esile.
Kasutusobjektid
Mööbel, efektseinapinnad, dekoratiivesemed jms.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele ja siseseintele Värv on poolläikiv Värv on vesialuseline Töövahend rull Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
6
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
8
m2/l
Alusvärvid
HM ja KM
Toonid
Taika värvikaart.
Läikeaste
Poolläikiv
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass
M1
Kulu
6-8 m2/l.
Pakendid
0.225 l, 0.9 l ja 2.7 l
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Pintsel (tehiskiust pintsel), värvirull. Dekoreerimine (spetsiaalsed dekoratiivrullid, pintsel jms.). Pihustamine (näit. värvipihusti, ava läbimõõt 1,8, vedeldamine u. 40%). NB! kui soovid pihustada toodet, siis tee alati enne proovipihustamine.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
Puutekuiv tunniga. Ülevärvitav 6-8 tunni möödudes.
Pesemiskindlus
Peab vastu üle 5000 harjamiskorrale, SFS 3755.
Kuumakindlus
+85 °C, ISO 4211-3.
Vastupidavus kemikaalidele
Vastupidav puhastusvahenditele ja nõrkadele lahustitele nagu nt. lakibensiin. Kohvi, tee jmt. plekid pühkida koheselt.
Kuivainesisaldus
35%
Erikaal
1,1 kg/l (toonimata), ISO 2811.
Säilitamine
Kaitsta külma eest.
MED Tunnistus

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +10 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Madalal temperatuuril (u. +15 °C) ja kõrge õhuniiskus (50-70%) puhul pikeneb värvi kuivamisaeg ja see teeb töö lihtsamaks.
Eeltöö
Värvimata pinnad:
Parima võimaliku nakkuvuse saamiseks puhasta uued pinnad hoolikalt tolmust ja mustusest.

Puitpinnad:
Krundi Otex kruntvärviga. Uued heas korras puhtad puitpinnad võib töödelda kohe Taika pärlmuttervärviga.

Metallpinnad:
Krundi metallpinnad Rostex Super või Rostex Super Akva metallikruntvärviga.

Seinapinnad:
Tasanda pinnad vajadusel Vivacolor pahtliga ja lihvi kuivanud pind. Eemalda lihvimistolm. Värvi 1-2 kihti akrülaatseinavärviga, nt Harmony sisevärviga.

Varem värvitud pinnad:
Pese varem värvitud pind Maalipesu puhastusvahendiga, loputa hoolikalt puhta veega ja lase kuivada.

Puitpinnad:
Eemalda nõrgalt kinniolev värv või lakk kaaprauaga. Kõvad ja läikivad värvi- või lakipinnad lihvi matiks. Eemalda lihvimistolm. Ebatasasused, praod pahtelda sobiva Vivacolori pahtliga. Pärast kuivamist lihvi pinnad ja eemalda lihvimistolm. Krundi pinnad Otex kruntvärviga.

Seinapinnad:
Kõvad ja läikivad värvi- või lakipinnad lihvi matiks. Eemalda lihvimistolm. Ebatasasused, praod pahtelda sobiva Vivacolor pahtliga, lihvi kuivanud pinnad ja eemalda lihvimistolm. Krundi pinnad Otex kruntvärviga.

Värvimine
Sega värvi hoolikalt enne kasutamist.

Mööbel jms:
Kanna Taika pärlmuttervärv pinnale kahes kihis pintsli, rulli või värvipihustiga. Suurtele pindadele peaks värvi kõigepealt kandma rulliga ja seejärel tasandama pintsliga. Kasuta kvaliteetset tehiskiust pintslit. Pärlmutterefekt tuleb pintslijäljes kaunilt esile.

Seinapinnad/dekoratiivvärvimine:
Taika pärlmuttervärv toimib seinapinnal kõige paremini piiratud efektpinnana, kus osal pinnast “kruntvärvina” kasutatud seinavärv jääb näha. Taika-värvikaardist leiad seinavärvile Taika pärlmuttervärviga kokkusobiva tooni. Kanna Taika pärlmuttervärv rulliga väiksele alale (u 1m x 1m) korraga ja vajadusel dekoreeri koheselt nt dekoratiivrulli, pintslit või käsnaga. Harjuta dekoreerimist esmalt nt paksul papil. Kasuta piirjoonte tegemiseks soovitavalt maalriteipi ja eemalda see koheselt peale värvimist. Kui teed piirjooned pintsliga, tee need väikese ribana korraga ja rulli piiritletud ala koheselt üle. Niimoodi ei jää piiritletud kohad nii nähtavad. Värvi Taika pärlmuttervärviga kahes kihis, dekoratiivvärvimisel ühes kihis.

Suure tasase ja sileda värvipinna tegemine Taika pärlmuttervärviga nõuab oskust ja kogemust, seevastu nt risti-rästi pintseldamine või rullimine õnnestub ka algajal ja ka suuremal seinapinnal.

Taika pärlmuttervärv sobib suurepäraselt ka šablooniga värvimiseks.
Töövahendite puhastamine
Eemalda töövahenditest liigne värv ning pese vee ja seebiga puhtaks. Kõvenenud värvi saab töövahenditest välja Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.
Hooldusjuhised
Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödudes värvimisest: Puhasta pinda neutraalse (pH 6-8) nõudepesuvahendi lahusega, kasutades pehmet harja, pesukäsna või puhastuslappi. Puhasta eriti määrdunud pinnad kergelt leeliselise (pH 8-10) puhastusvahendiga, kasutades puhastuslappi, pesumoppi või pesukäsna. Seejärel loputa pind hoolikalt. Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u. 1 kuu möödudes, enne seda vältida pinna kulutamist ja pesemist. Kui pinda on vaja siiski puhastada varsti pärast värvimist, tuleb seda teha kergelt pehme harja, niiske puhastuslapi või mopiga.
Hooldus
“Varem värvitud pinnad” -juhendite järgi. Soovi korral võib efektpinna üle värvida Helmi mööblivärviga (mööbel jms) või veepõhiste seinavärvidega (seinapinnad).
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/l) 200g/l. Taika Helmiäismaali sisaldab LOÜ maksimaalselt 200g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt vältides asjatut riski. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!