Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
M1
 

Taika Glow

Kujunda interjöör pimedas

Taika Glow on uus efektlakk, millega töödeldud pind helendab pimedas. See pakub loomingulist ja uudset võimalust äratada ruumid ellu ka pärast tulede kustutamist. Imeilus, paljude võimalustega Taika Glow sobib enamikele värvitud sisepindadele. Proovi järgi ja saa rõõmsa üllatuse osaliseks!


KiiltäväMatta
Värv sobib lagedele ja siseseinteleVärv sobib sisepõrandateleVärv on vesialuselineTöövahend rullTöövahend pihustiTöövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
8
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
12
m2/l

Muuda ruum turvalisemaks

Taika Glow annab lihtsa ja tõhusa võimaluse suurendada ruumide ohutust. Efektlaki abil saate tähistada ruumide liikumistrajektoorid - muuda Taika Glow abil pimedas märgatavaks trepid, pistikupesad, lülitid.

Helendab kuni 6 tundi

Taika Glow võib helendada peale tulede kustutamist kuni kuus tundi. Helendusaja pikkus sõltub valgusallika tõhususest. Muuda hirmu tekitavad pimedad ruumid Taika Glow abil põnevaks ja eriliseks.

Laienda kujutlusvõime piire

Taika Glow tõstab isetegija tööd uuele tasemele. Mati efektlaki Taika Glow abil võid luua pimedas kumavaid seina- ja laemaalinguid või äratada sisustuselemendid pärast valguse kustutamist ellu. Efektlakk Taika Glow sobib kaitselakiga katmisel ka mööblile ja põrandatele.


Leia inspiratsiooniTikkurila
TOOTEKIRJELDUS
22.09.2014
 

Taika Glow - efektlakk

Tüüp
Pimedas helendav veepõhine spetsiaallakk.
Sobivus

Kasutatakse värvitud pindadel. Efekt tuleb paremini esile valgel/heledal aluspinnal täiesti pimedas. Vajalik on piisava valguse hulk enne pimendamist. Helendav efekt kestab kuni 6 tundi.

Kasutusobjektid
Efektpinnad kuivades siseruumides. Seinapinnad, samuti lakitud mööbel, põrandad jmt pinnad. Saab kasutada ka evakuatsiooniteede lisamärgistamiseks.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele ja siseseintele Värv sobib sisepõrandatele Värv on matt Värv on vesialuseline Töövahend rull Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
8
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
12
m2/l
Toonid
Läbipaistev, kergelt kollakas. Pimedas helendab veidi rohekalt.
Läikeaste
Matt
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass
M1
Kulu
8 -12 m2/l, sõltuvalt pealekandmismeetodist.
Pakendid
1/3 l ja 1 l.
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Madalakarvaline rull, pintsel, šabloonišvammi või pihusti (nt. õhkpihustamisel vedeldada värvi 0-5%, düüsi suurus 1.4-1.8 mm).
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Uue kihi peale kandmine umbes 6 tunni pärast.

Märghõõrdekindlus
SFS-EN 13300 klass I, ISO 11998.
Kuumakindlus
85 °C, ISO 4211-3.
Kuivainesisaldus
u. 19%
Erikaal
u. 1,1 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine
Kaitsta külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +10 °C ja õhu suhteline niiskus 30-70%.
Eeltöö
Värvimata pinnad:
Puhasta pind tolmust ja mustusest. Ebatasasused pahtelda sobiva Vivacolor sarja pahtliga. Pärast kuivamist lihvi pind ja eemalda lihvimistolm.

Varem värvitud pinnad:
Pese pind Maalipesu puhastusvahendiga vastavalt juhistele. Lase kuivada. Eemalda vana lahtine värvikiht. Lihvi tugevalt kinniolevad ja läikivad värvipinnad matiks. Eemalda lihvimistolm. Ebatasasused, praod pahtelda sobiva pahtliga Vivacolor sarjast. Pärast kuivamist lihvi pind ja eemalda lihvimistolm.

Kruntimine:
Värvi pind valge või heledat tooni Tikkurila krunt- või pinnavärviga. Taika Glow sobib kõigi enam levinud pinnavärvide peale.
Värvimine
Sega Taika Glow lakki hoolikalt enne kasutamist. Kanna lakki pinnale lühikarvalise rulli, pintsli või šabloonšvammiga. Püüa kanda lakki võimalikult ühtlaselt igale poole. Lakitav pind piira maalriteibiga. Eemalda maalriteip koheselt peale lakkimist. Tugevama helendava efekti saad kui kanda Taika Glow lakki pinnale kaks (või enam) kihti. Taika Glow`ga lakitud pinda saab kaitsta kui töödelda see üle Parketti-Ässä põrandalakiga või Kiva mööblilakiga.
NB! Pimedas saab kontrollida töö õnnestumist. Kanna toodet pinnale piisav kogus, et töötluse jäljed ei jääks näha.
Töövahendite puhastamine
Eemalda üleliigne lakk töövahenditest ja pese need kohe vee ja seebiga. Kergelt kõvenenud töövahendid puhasta Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.
Hooldusjuhised
Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u. 1 kuu möödudes, enne seda vältida pesemist. Kui on vaja pinda puhastada kasuta neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Seejärel loputa ja kuivata pind.
Hooldus
"Varem värvitud pinnad" juhise järgi. Efekt-pinna võib kaks korda üle värvida vesialuselise tootega.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/l) 200g/l. Taika Glow sisaldab LOÜ maksimaalselt 200g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!