Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
M1
 

Supi Saunavaha

Värvi ka laudisele

Supi Saunavaha on Tikkurila toonitav toode kõikidele leiliruumi puitpindadele. Sama toode sobib nii lavalaudade, puitlaudisseinte ja -lagede, samuti ka uste ja aknapõskede töötlemiseks.Värv sobib lagedele ja siseseinteleVärv sobib lagedeleVärv on vesialuselineTöövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
10
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
13
m2/l

Toonitav kaitsevaha

Supi Saunavaha on veepõhine, looduslikku vaha sisaldav kaitseaine. Õhukeselt pinnale kantuna imendub vaha hästi puidupinda ning annab sellele loomulikult kauni ja siidise pinna . Valmis värvitoonid on must, valge ja hall. Toonimisel on võimalik saada rohkem värvitoone.

Säilitab loomuliku värvitooni

Töödeldes pinda värvitu Supi Saunavahaga säilib puidu loomulik värvitoon neutraalsena, kuna see ei süvenda puidu oma tooni nagu õlitamisel.

Turvaline M1-toode

Supi-sarja tooted kuuluvad ehitusmaterjalide M1-klassi, millest eraldub eriti vähe orgaanilisi ühendeid siseõhku.

Vaata videost kuidas Supi Saunavaha toonitava kaitseainega puitpindasid töödelda


Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
23.05.2018
 

Supi Saunavaha - saunakaitseaine

Tüüp
Looduslikku vaha sisaldav kaitseaine sisetöödeks.
Sobivus
Sauna puitpindade töötlemiseks. Saunavaha imendub puitu ja moodustab mustust ja vett hülgava pinna.
Kasutusobjektid
Saunalavad ning puitlaudisseinad ja –laed, uksed ja aknapõsed.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele ja siseseintele Värv sobib lagedele Värv on vesialuseline Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
10
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
13
m2/l
Alusvärvid
EP
Toonid
Valmistoonid must, valge ja hall.
Tikkurila Laki ja peitsi värvikaardi toonid 3441-3451.
Läikeaste
pole määratud
Kulu
10-13 m²/l olenevalt puiduliigist.
Pakendid
EP 0,225 l ja 0,9 l
valmistoonid 0,3 l; 1 l.
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Vahtplastpintsel või käsn, tehiskiudpintsel.
Kuivatamine
Tolmukuiv u 0,5-1 tunni möödudes. Kasutusele võib võtta ööpäeva möödudes.
Kuivainesisaldus
24%
Erikaal
1,0 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine
Kaitsta külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Töödeldav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.
Eeltöö
Uued, puhtad puidupinnad:
Puhasta pinnad tolmust ja mustusest. Niisuta pinnad kergelt veepritsiga, lase kuivada ja lihvi ülestõusnud puidukiud. Eemalda lihvimistolm.

Vanad ja määrdunud või nt varem Supi Saunasuoja saunakaitseainega töödeldud puidupinnad:
Pese Supi Saunapesu puhastusvahendiga vastavalt kasutusjuhendile, loputa hoolikalt ja lase kuivada. Lihvi ja eemalda lihvimistolm. Kui vaha alla jääb varasema pinnatöötluse kiht on lõpptulemus läikivam kui puiduni puhta pinna puhul.

Ei sobi varem õlitatud (nt Supi Laudesuoja) pindadele, kui õli ei ole täielikult kulunud.

Kaitse hoolikalt põrandaid, sest Saunavaha imendub kergesti kahhelkivide vuukidesse.
Saunakaitse
Sega Supi Saunavaha hoolikalt enne kasutamist ja aeg-ajalt ka kasutamise ajal. Kanna ühekordselt pinnale piki puidusüüd ja vaid nii palju kui puitu imendub. Kuna toode on vedel, saad pinnalekandmiseks sobiva koguse kasutades vahtplastpintslit või käsna. Kui toodet kanda pinnale liiga palju, võib pind tunduda libedana.

Kui kasutad toonitud toodet, tee enne tooniproov puupulgale, et näeksid kas toon on õige. Töödeldava pinna lõplik toon oleneb puiduliigist. Ühtlase värvitooni saamiseks töötle kogu pind korraga, paneelpindade puhul 1-2 lauda korraga.

Enne sauna kasutuselevõttu soojenda saun ja tuuluta korralikult.
Töövahendite puhastamine
Pese töövahendid veega. Kõvenenud Saunavaha eemalda töövahenditest Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.
Hooldusjuhised
Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel töötlemisest: Puhasta pind Supi Saunapesu puhastusvahendiga (1-2 dl Saunapesu 5 liitri veega).
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/f) 130g/l. Supi Saunavaha sisaldab LOÜ maksimaalselt 130g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT) ja 5-kloor-2-metüüli-2H-isotiasool-3-ooni [EL nr. 247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni [EL nro. 220-239-6] (3:1) segu (C(M)IT/MIT (3:1)). Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. See toode sisaldab biotsiidit, mis kaitseb toodet ladustamisel. Sisaldab C(M)IT/MIT (3:1). Kanda kaitsekindaid. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
-

Värvitoonid

Laki ja peitsi värvikaart

Sellesse värvikaarti on valitud 36 poolläbipaistvat värvitooni. Lõplikku värvitooni mõjutavad puidu enda algne toon, poorsus ning toote pinnalekandmisete arv ja toote läikeaste.

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!