Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
M1
 

Supi Saunasuoja

Kaitseb mustuse ja niiskuse eest

Supi Saunasuoja on niiskete sisepindade kaitseaine, mis moodustab vett ja mustust hülgava pinna. Toode sisaldab hallitusvastast ainet, mis kaitseb töödeldud pinda. Sobib puit-, puitkiud- ja betoonpindadele. Ei sobi lavalaudade töötlemiseks.
KiiltäväMatta
Värv sobib lagedele ja siseseinteleVärv sobib lagedeleVärv on vesialuselineTöövahend pihustiTöövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
8
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
12
m2/l

Toonitav saunakaitse

Supi Saunasuoja on toonitav kaitseaine puidust seintele ja lagedele niisketes tingimustes. Toode sisaldab hallitusvastaseid komponente. Moodustab loomuliku vett ja mustust hülgava pinna.

Turvaline M1-toode

Supi-sarja saunatooted kuuluvad ehistusmaterjalide emissiooniklassi M1. See tähendab, et neist ei eraldu kahjulikke ühendeid õhku.Vaata videost kuidas Supi Saunasuoja kaitseainega puitpindasid töödelda


Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
21.03.2018
 

Supi Saunasuoja - saunakaitseaine

Tüüp
Toonitav akrülaatkaitseaine.
Sobivus
Niisketes ruumides olevate pindade töötlemiseks mõeldud aine, mis moodustab mustust ja vett hülgava pinna. Sisaldab hallitusvastaseid aineid, mis kaitsevad pinda. Sobib puit-, puitkiudplaat- ja betoonpindade töötlemiseks. Ei sobi lavalaudadele.
Kasutusobjektid
Sobib eriti hästi sauna pesu-, leili- ja riietusruumi seintele ja lagedele.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele ja siseseintele Värv sobib lagedele Värv on poolmatt Värv on vesialuseline Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
8
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
12
m2/l
Alusvärvid
EP
Toonid
Tikkurila Laki ja peitsi värvikaart.
Läikeaste
Poolmatt
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass
M1
Kulu
8-12 m2/l.
Pakendid
0,9 l, 2,7 l, 9 l
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Pintsel või pihusti.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
Tolmukuiv u 0,5 tunni möödudes. Teise kihi võib pinnale kanda 2-3 tunni möödudes. Kasutusele võib võtta u kahe ööpäeva möödudes.
Kuivainesisaldus
16%
Erikaal
1.0 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine
Kaitsta külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Töödeldav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.
Eeltöö
Uued, puhtad puidupinnad:
Puhasta pinnad tolmust ja mustusest. Niisuta pinnad kergelt veepritsiga, lase kuivada ja lihvi ülestõusnud puidukiud. Eemalda lihvimistolm.

Vanad ja määrdunud või nt varem Supi Saunasuoja kaitseainega töödeldud puidupinnad:
Pese Supi Saunapesu puhastusvahendiga vastavalt kasutusjuhendile, loputa hoolikalt ja lase kuivada. Vajadusel lihvi ja eemalda lihvimistolm.
Saunakaitse
Sega Supi Saunasuoja kaitseainet enne kasutamist hoolikalt ja aeg-ajalt ka kasutamise ajal.

Töötle leiliruumi pinnad ühekordselt toonitud või toonimata Supi Saunasuoja kaitseainega. Vajadusel vedelda veega.

Leiliruumi seinad võid vajadusel töödelda ka kahekordselt 50% veega vedeldatud Supi Saunasuoja kaitseainega. Nii jäävad pintslijäljed võimalikult vähe näha.

Töötle pesu- ja riietusruumide puitpinnad kahekordselt Supi Saunasuoja kaitseainega. Vedelda esimesel korral toonitud Supi Saunasuoja u 20% veega, toonimata Supi Saunasuoja vaid vajadusel.

Kui kasutad toonitud vahendit, tee enne tooniproov puupulgale, et näeksid kas toon on õige. Vedeldades läheb toon veidi heledamaks ja läbipaistvamaks kui on värvikaardis. Töödeldava pinna lõplik toon oleneb puidu tüübist, kõvadusest ja algsest toonist ning töödeldud kihtide arvust. Ühtlase värvitooni saamiseks töötle kogu pind korraga, püstpindade puhul mõni laud korraga.

Enne sauna kasutusele võtmist soojenda saun ja tuuluta korralikult.
Töövahendite puhastamine
Pese töövahendid vee ja seebiga. Kõvenenud kaitseaine saad töövahenditest eemaldada Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.
Hooldus
Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel töötlemisest:

Puhasta pind Supi Saunapesu puhastusvahendiga (1-2 dl saunapesu 5 liitrit vett).
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/f) 130 g/l. Supi Saunasuoja sisaldab LOÜ maksimaalselt 130 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt vältides asjatut riski. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
-
-

Värvitoonid

Laki ja peitsi värvikaart

Sellesse värvikaarti on valitud 36 poolläbipaistvat värvitooni. Lõplikku värvitooni mõjutavad puidu enda algne toon, poorsus ning toote pinnalekandmisete arv ja toote läikeaste.

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!