Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
M1
 

Supi Saunasuoja

Kaitseb mustuse ja niiskuse eest

Supi Saunasuoja on niiskete sisepindade kaitseaine, mis moodustab vett ja mustust hülgava pinna. Toode sisaldab hallitusvastast ainet, mis kaitseb töödeldud pinda. Sobib puit-, puitkiud- ja betoonpindadele. Ei sobi lavalaudade töötlemiseks.
KiiltäväMatta
Värv sobib lagedele ja siseseinteleVärv sobib lagedeleVärv on vesialuselineTöövahend pihustiTöövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
8
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
12
m2/l

Toonitav saunakaitse

Supi Saunasuoja on toonitav kaitseaine puidust seintele ja lagedele niisketes tingimustes. Toode sisaldab hallitusvastaseid komponente. Moodustab loomuliku vett ja mustust hülgava pinna.

Turvaline M1-toode

Supi-sarja saunatooted kuuluvad ehistusmaterjalide emissiooniklassi M1. See tähendab, et neist ei eraldu kahjulikke ühendeid õhku.
Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
23.03.2012
 

Supi Saunasuoja - saunakaitseaine

Tüüp
Toonitav akrülaatkaitseaine.
Sobivus
Niisketes ruumides pindade töötlemiseks mõeldud aine, mis moodustab mustust ja vett hülgava pinna. Sisaldab hallitusvastaseid aineid. Sobib puit-, puitkiudplaat- ja betoonpindade töötlemiseks. Ei sobi lavalaudadele.
Kasutusobjektid
Sobib eriti hästi sauna pesu-, leili- ja riietusruumi seintele ja lagedele.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele ja siseseintele Värv sobib lagedele Värv on poolmatt Värv on vesialuseline Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
8
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
12
m2/l
Alusvärvid
EP
Toonid
Tikkurila Laki ja peitsi värvikaart.
Läikeaste
Poolmatt
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass
M1
Kulu
8-12 m2/l.
Pakendid
0,9 l, 2,7 l, 9 l.
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Pintsel või pihusti.
Kuivatamine
Tolmukuiv u 0,5 tunni möödudes. Teise kihi võib pinnale kanda 2-3 tunni möödudes. Kasutusele võib võtta u kahe ööpäeva möödudes.
Kuivainesisaldus
u. 16 %.
Erikaal
1.0 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine
Hoida külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Töödeldav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80 %.
Eeltöö
Uued, puhtad puidupinnad:
Puhasta pinnad tolmust ja mustusest. Niisuta pinnad kergelt veepritsiga, lase kuivada ja lihvi ülestõusnud puidukiud. Eemalda lihvimistolm.

Vanad ja määrdunud või nt varem Supi Saunasuojaga töödeldud puidupinnad:
Pese Supi Saunapesuga vastavalt kasutusjuhendile, loputa hoolikalt ja lase kuivada. Vajadusel lihvi ja eemalda lihvimistolm.
Saunakaitse
Enne kasutamist ja ka aeg-ajalt kasutamise ajal sega Supi Saunasuojat hoolikalt. Vedelda vajadusel veega.

Töötle leiliruumi pinnad ühekordselt toonitud või toonimata Supi Saunasuojaga. Vajadusel vedelda veega.

Leiliruumi seinad võid vajadusel töödelda ka kahekordselt 50% veega vedeldatud Supi Saunasuojaga. Nii jäävad pintslijäljed võimalikult vähe näha.

Töötle pesu- ja riietusruumide puitpinnad kahekordselt Supi Saunasuojaga. Vedelda esimesel korral toonitud Supi Saunasuoja u 20% veega, toonimata Supi Saunasuoja vaid vajadusel.

Kui kasutad toonitud vahendit, tee enne tooniproov puupulgale, et näeksid kas toon on õige. Vedeldades läheb toon veidi heledamaks ja läbipaistvamaks. Töödeldava pinna lõplik toon oleneb puidu tüübist, kõvadusest ja algsest toonist ning töödeldud kihtide arvust. Ühtlase värvitooni saamiseks töötle kogu pind korraga, püstpindade puhul mõni laud korraga.

Enne sauna kasutuselevõttu soojenda saun ja tuuluta korralikult.
Töövahendite puhastamine
Pese töövahendid vee ja seebiga.
Hooldus
Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel töötlemisest:

Puhasta pind Supi Saunapesu-ga (1-2 dl saunapesu 5 liitri vee kohta).
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/f) 130g/l. Supi Saunasuoja sisaldab LOÜ maksimaalselt 130g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt vältides asjatut riski. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
-

Värvitoonid

Laki ja peitsi värvikaart

Sellesse värvikaarti on valitud 36 poolläbipaistvat värvitooni. Lõplikku värvitooni mõjutavad puidu enda algne toon, poorsus ning toote pinnalekandmisete arv ja toote läikeaste.

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!