Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
19.12.2014
(Eelmine kuupäev 22.06.2011)
 

Maalarin Valkolakka 30, poolmatt - alküüdvärv sisetöödeks

Tüüp
Hästi kattev ja täitev alküüdvärv sisetöödeks.
Sobivus

Puit-, metall-, puitkiud- ja puitlaastplaatpindade värvimiseks sisetingimustes. Sobib nii parandustöödeks kui ka esmaseks värvimiseks.

Kasutusobjektid
Uksed, aknad, liistud, laed ja lauad.

TEHNILINE INFO
Värv on poolmatt Töövahend rull Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
15
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
15
m2/l
Alusvärvid
AM
Toonid
Tikkurila Symphony värvikaardi heledad toonid.
Läikeaste
Poolmatt
Kulu
15 m2/l
Pakendid
0,9 l, 2,7l, 9l.
Segamissuhe
Toodet ei ole vaja vedeldada.
Töövahendid
Pintsel või lühikarvaline rull.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
Tolmukuiv u 6 tunniga. Vajadusel võib teist korda värvida järgmisel päeval. Tähelepanu! Aknad võib sulgeda mitte varem kui 3 päeva pärast peale värvimist.
Pesemiskindlus
Hea tavaliste pesuainetega, SFS 3755.
Vastupidavus kemikaalidele
Vastupidav tärpentiinile, lakibensiinile ja tehnilisele piiritusele. Ei ole vastupidav nt nitrolahustile. Vastupidav taimsetele ja loomsetele rasvadele, samuti määrdeõlidele ja –rasvadele.
Kuivainesisaldus
65%
Erikaal
1,4 kg/l, ISO 2811
Säilitamine
Toode on külmakindel ning talub külmladustamist ja –transporti. Halvasti suletud või poolik värvipurk ei säili kaua.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Tähelepanu! Kuivamine eelmainitud tingimustel on tunduvalt aeglasem kui normaaltingimustel (+23 °C, õhu suhteline niiskus 50%).
Eeltöö
Uued värvimata pinnad:
Puhasta pinnad tolmust, mustusest ja rasvadest. Krundi pinnad Otex kruntvärviga.

Varem värvitud pinnad:
Pese pinnad Special Clean (Vivacolor) pesuaine lahusega ja loputa hoolikalt veega. Lase kuivada. Eemalda vana pragunev, lahtine värvikiht kaaprauaga ja lihvi kogu pind. Eemalda lihvimistolm. Ebatasasused pahtelda Vivacolor Snickeri pahtliga. Lihvi pahteldatud kohad ja eemalda lihvimistolm. Vajadusel krundi Otex kruntvärviga, metallpinnad ja ka tööstuslikult katalüütvärvi- või lakiga värvitud pinnad krundi samuti Otex kruntvärviga.
Värvimine
Esmane värvimine:
Vajadusel sega värvi. Kanna pinnale pintsli või rulliga kahekordselt. Krunditud või varem sama tooniga värvitud pindadele piisab ka ühekordsest värvimisest.

Hooldusvärvimine:
Maalarin Valkolakka värviga värvitud pinnad võib üle värvida samatüüpse värviga. Vt lõiku Eeltöö.
Töövahendite puhastamine
Töövahendid pese vedeldiga Special Solvent (Vivacolor) või Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.
Hooldusjuhised
Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest: puhasta pind neutraalse (pH 6-8) pesuvahendi ja pehme harja, pesukäsna või puhastuslapiga. Eriti määrdunud pinnad puhasta kergelt leeliselise (pH 8-10) pesuvahendiga kasutades puhastuslappi, pesumoppi või pesukäsna. Loputa pind hoolikalt.
Paari nädala jooksul peale värvimist tuleb pinda käsitleda ettevaatlikult kuna värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u 1 kuu möödudes. Kui pinda on vaja siiski puhastada varsti pärast värvimist, tuleb seda teha kergelt niiske puhastuslapi või mopiga.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/d) 300g/l. Maalarin Valkolakka sisaldab LOÜ maksimaalselt 300 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Sisaldab: Tööstusbensiin (nafta) hüdrogeenitud, raske TULEOHTLIK! Vältida lahustiaurude sissehingamist. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab etüülmetüülketoksiimi ja koobaltoktoaati. Võib tekitada allergilist reaktsiooni. Vajadusel saadaval toote ohutuskaart.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR 3 III
-