Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
29.05.2013
(Eelmine kuupäev 01.01.2012)
 

Unica - välismööblivärv

Tüüp
Spetsiaalalküüdvärv.
Sobivus
Metall- ja puitmööblile sise- ja välistingimustes. Sobib ka paljudele plastmasspindadele, nt klaaskiud- ja plastmasspaatidele (mitte veealustele osadele). Vaata kasutusjuhendit.
Kasutusobjektid
Mööbel, sõidukid, paadid, masinad, mööbel, tööriistad jne.

TEHNILINE INFO
Värv on poolläikiv Värv on lahustipõhine Töövahend rull Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
10
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
14
m2/l
Alusvärvid
A ja C
Toonid
Tunneta Värvi, Feelings ja Symphony värvikaardi toonid.
Läikeaste
Poolläikiv
Kulu
Siledale puidupinnale 10-12 m²/l. Metall- ja plastmasspinnale 12-14 m²/l.

Pakendid
Alusvärvid 0,225 l, 0,9 l ja 2,7 l.
Vedeldi/lahusti
Special Solvent
Töövahendid
Pintsel, värvipihusti või rull (madalakarvaline).
Kõrgsurvepihusti:
- ava läbimõõt 0,009”-0,013 e. 0,230-0,330 mm, vedeldada 5-20% värvi mahust.
Värvipihusti:
- ava läbimõõt 1,4 mm – 1,8 mm, vedeldada 25-35 % värvi mahust (DIN4 18-25 s) (pihustamisel ei tohi kuiva värvikihi paksus olla üle 40 μm).
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
2 tundi – tolmukuiv. Ülevärvitav 16 tunni möödumisel.
Kulumiskindel
Hea.
Kuumakindlus
120 °C, heledad toonid muutuvad mingil määral kollaseks >80 ºC juures, ISO 4211 3.
Vastupidavus kemikaalidele
Vastupidav puhastusainetele, lahjadele leelistele ja lahjadele hapetele.

Vastupidav täpeniinile, lakibensiinile ja tehnilisele piiritusele. Ei ole vastupidav nt nitrolahustitele. On vastupidav määrdeõlidele ja –rasvadele. Kütusepritsmed pühkida koheselt.
Pesemiskindlus
Hea tavalistele pesuvahenditele, SFS 3755.
Kuivainesisaldus
42%
Erikaal
0,9 – 1,2 kg/l, sõltuvalt toonist, ISO 2811.
Säilitamine
Talub külmladustamist ja -transporti.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.
Eeltöö
Uued värvimata pinnad:
Puhasta värvimata metall- ja puidupinnad tolmust, mustusest, rasvadest ja õlist. Tsingitud pinnalt eemalda harjates võimalik valgerooste. Plastmasspind pühi üle vedeldiga Special Solvent (Vivacolor). Lihvi pind ja eemalda lihvimistolm. Lahusti kasutamine plastmasspindadel parandab nakkuvust, kuid seda tuleks siiski enne lõplikku värvimist proovida väiksel pinnal. Krundi puidupinnad Special Primer (Vivacolor) või Otex kruntvärviga. Krundi metallpinnad Universa Korrostop (Vivacolor) roostevastase kruntvärviga. Alumiiniumpinnad tuleb enne kruntimist karestada.

Varem värvitud pinnad:
Pese pinnad Special Clean (Vivacolor) pesuainega ja loputa hoolikalt veega. Eemalda vana pragunev või lahtine värvikiht kaaprauaga ja lihvi kogu pind. Eemalda lihvimistolm. Kiti praod ja augud Lakkakitti-ga. Lihvi kititud kohad ja eemalda lihvimistolm. Krundi halvas seisukorras olevad puidupinnad Special Primer (Vivacolor) kruntvärviga ja metallpinnad Universal Korrostop (Vivacolor) või Universa Korrostop+ (Vivacolor) roostevastase kruntvärviga.
Värvimine
Sega värv hoolikalt enne kasutamist ja vajadusel vedelda vedeldiga Special Solvent (Vivacolor) pintsliga värvimisel ja Special Solvent Spray-ga (Vivacolor) survepihustiga värvimisel. Kanna värv pinnale pintsli või pihustiga 1-2 korda.
Töövahendite puhastamine
Töövahendid pese vedeldiga Special Solvent (Vivacolor).
Hooldusjuhised
Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest: Puhasta pind neutraalse (pH 6-8) nõudepesuvahendi ja pehme harja, pesukäsna või puhastuslapiga. Puhasta eriti määrdunud pinnad kergelt leeliselise (pH 8-10) pesuvahendiga kasutades puhastuslappi, pesumoppi või pesukäsna. Loputa pind hoolikalt.
Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u 1 kuu möödudes, enne seda vältida pinna kulutamist ja pesemist. Kui pinda on vaja siiski puhastada varsti pärast värvimist, tuleb seda teha kergelt pehme harja, niiske puhastuslapi või mopiga.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Sisaldab: Süsivesinikud, C9-C12, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, aromaatsed. (2-25%) TULEOHTLIK. KAHJULIK VEEORGANISMIDELE, VÕIB PÕHJUSTADA PIKAAJALIST VEEKESKKONDA KAHJUSTAVAT TOIMET. Vältida lahustiaurude/pihustusudu sissehingamist. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Mitte valada kanalisatsiooni. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab etüülmetüülketoksiimi ja kobaltoktoaati. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Toodet mitte valada kanalisatsiooni, veekokku ega pinnasesse. Tühi, kuiv taara viia prügimäele, vedelad jäägid kahjulike ainete kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR 3 III
-