Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
07.03.2012
(Eelmine kuupäev 01.08.2004)
 

Miranol koristemaali - dekoratiivvärv

Tüüp
Lahustipõhine akrüülvärv dekoratiivvärvimiseks.
Sobivus
Uutele ja varem värvitud puit- ja metallpindadele sisetingimustes.
Kasutusobjektid
Dekoratiivesemed, kaunistused jms esemed sisetingimustes.

TEHNILINE INFO
Värv on lahustipõhine Töövahend rull Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
10
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
13
m2/l
Toonid
Kuld, hõbe, pronks.
Kulu
10 - 13 m2/l
Pakendid
1/10 l ja 1 l
Vedeldi/lahusti
1050
Töövahendid
Pintsel, rull (lühikarvaline mohäärrull) või värvipihusti.

Värvipihusti
- ava läbimõõt 1,4 mm – 1,8 mm
- vedeldada 20 - 25% värvi mahust

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
Tolmukuiv 1 tunniga. Kasutusele võib võtta 1 päeva pärast.
Pesemiskindlus
Võib pühkida niiske lapiga.
Kuivainesisaldus
30%
Erikaal
0,9 - 1,2 kg/l, sõltub värvitoonist, ISO 2811
Säilitamine
Toode on külmakindel ning talub külmladustamist ja –transporti. Halvasti suletud ja poolik värvipurk ei säili kaua.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.
Eeltöö
Uued värvimata pinnad:
Pinnad puhasta tolmust, mustusest, rasvadest, õlidest ja roostest. Krundi puitpinnad tihkeks ja tasaseks Otex kruntvärviga 1-2 korda pinnavärviga sarnast tooni (kuld – TVT X029, hõbe – TVT H168, pronks – TVT J123). Krundi metallpinnad helehalli Universal Korrostop+ (Vivacolor) roostevastase kruntvärviga. Teraspinnad kuivades siseruumides võib värvida kohe Miranol dekoratiivvärviga. Alumiiniumpinnad tuleb enne kruntimist karestada.

Varem värvitud pinnad:
Pese pinnad Special Clean (Vivacolor) pesuaine lahusega, loputa hoolikalt veega ja lase kuivada. Eemalda vana pragunev, lahtine värvikiht ja võimalik rooste kaaprauaga ja lihvi kogu pind võimalikult tasaseks. Eemalda lihvimistolm. Ebatasasused pahtelda Lakkakitti-ga. Lihvi ja eemalda lihvimistolm. Halvas seisukorras olevad pinnad krunditakse tihkeks ja tasaseks Otex-iga pinnavärviga sarnast tooni (kuld – TVT X029, hõbe – TVT H168, pronks – TVT J123) ja metallpinnad helehalli Universal Korrostop+ (Vivacolor) roostevastase kruntvärviga.
Värvimine
Sega värvi hoolikalt enne kasutamist ja aeg-ajalt ka kasutamise ajal, et vältida metallpigmentide põhja sadestumisest tingitud tooni kirjuks muutumist. Vedelda värvi vajadusel vedeldiga Special Solvent (Vivacolor) või Special Solvent Spray (Vivacolor). Kanna värv pinnale 1-2 korda pintsli või rulliga või 2 korda pihustiga. Tasase pinna saab rulli või värvipihustiga.

Kulumiskindlust vajavad pinnad laki lõpuks Unica Super lakiga (ainult kuld ja pronks), lakkimine tuhmistab veidi värvi metalliläiget.
Töövahendite puhastamine
Töövahendid pese vedeldiga Special Solvent (Vivacolor).
Hooldusjuhised
Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest:
Puhasta pind neutraalse (pH 6-8) pesuvahendi ja pehme harja, pesukäsna või puhastuslapiga. Puhasta eriti määrdunud pinnad kergelt leeliselise (pH 8-10) pesuvahendiga puhastuslapiga. Loputa pind hoolikalt.

Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u 1 kuu möödudes, enne seda vältida pinna kulutamist ja pesemist. Kui pinda on vaja siiski puhastada varsti pärast värvimist, tuleb seda teha kergelt pehme lapiga.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Dangerous for the environment
Keskkonnaohtlik
Sisaldab: Tööstusbensiin (nafta) hüdrodesulfureeritud, raske ja akrülaadiühendeid. TULEOHTLIK! MÜRGINE VEEORGANISMIDELE, VÕIB PÕHJUSTADA PIKAAJALIST VESIKESKKONDA KAHJUSTAVAT TOIMET. AURUD VÕIVAD PÕHJUSTADA UIMASUST JA PEAPÖÖRITUST. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Vältida lahustiaurude/pihustusudu sissehingamist. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Mitte valada kanalisatsiooni. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR 3 III
-