Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
19.12.2014
(Eelmine kuupäev 04.10.2012)
 

Unica Super 90, läikiv - puidulakk sise- ja välistöödeks

Tüüp
Kiiresti kuivav uretaanalküüdlakk. Sisaldab UV-kaitseainet, mis aeglustab päikesevalguse mõjul puidu kollaseks muutumist. Toonitud lakk kaitseb paremini päikesevalguse mõjude eest kui toonimata lakk.
Sobivus
Puitpindadele sise- ja välistingimustes.
Kasutusobjektid
Paadid, mööbel ja põrandad, kerge mehaanilise koormuse tingimustes.

TEHNILINE INFO
Värv sobib sisepõrandatele Värv on läikiv Värv on lahustipõhine Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
12
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
14
m2/l
Alusvärvid
EP
Toonid
Võib toonida Laki ja peitsi värvikaardi, Valtti peitside ja puiduõlide värvikaardi toone. Tee kõigepealt proovilakkimine, et näha toonitud laki tooni. Kui toon on liiga tume, võid seda segada värvitu Unica Super lakiga või vedeldiga Special Solvent (Vivacolor).
Läikeaste
Läikiv
Kulu
12-14 m²/l.
Pakendid
0.225 l, 0.9 l, 2.7 l ja 9 l
Vedeldi/lahusti
Special Solvent
Töövahendid
Pintsel või värvipihusti.

Kõrgsurvepihustiga:
- ava läbimõõt 0,009”-0,013” e. 0,230-0,330 mm
- vedeldada 0-10 % laki mahust.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
2 tundi – tolmukuiv. Töötlemiskuiv 6 tunni pärast. Järgmise lakkimise võib teostada ööpäeva möödudes. Täielik kõvenemine ja vastupidavus saavutatakse u 4 nädala jooksul. Kuivamist mõjutavad ventilatsioon, õhu suhteline niiskus, temperatuur ning kihi paksus.
Vastupidavus kemikaalidele
Vastupidav bensiinile, naftale, lakibensiinile ja tehnilisele piiritusele, taimsetele ja loomsetele rasvadele ning õlidele, määrdeõlidele ja –rasvadele. Ei ole vastupidav nt nitrolahustile.
Pesemiskindlus
Väga hea vastupidavus tavalistele pesuvahenditele, SFS 3755.
Kuivainesisaldus
48%
Erikaal
0,9 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine
Toode talub külmladustamist ja –transporti. Halvasti suletud või poolik lakinõu ei säili kaua.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Lakitav pind peab olema kuiv. Lakkimise ja kuivamise ajal peab temperatuur olema vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Mitte lakkida ereda päisesevalguse käes või niiske ja külma ilmaga. Ajasta lakkimine nii, et lakikiht jõuaks kuivada enne õhtukaste tekkimist.
Eeltöö
Uued lakkimata pinnad:
Puhasta pinnad tolmust ja mustusest. Pühi väärispuidust pinnad eelnevalt üle vedeldiga Special Solvent (Vivacolor). Välispuidupinnad krundi eelnevalt puiduimmutusainega Valtti Pohjuste.

Varem lakitud pinnad:
Pese pinnad Special Clean (Vivacolor) puhastusvahendi lahusega ja loputa hoolikalt veega. Eemalda vana pragunev või lahtine lakikiht kaaprauaga ja lihvi kogu pind. Eemalda lihvimistolm.
Lakkimine
Esmane lakkimine:
Sega lakki korralikult enne kasutamist. Uute pindade aluslakkimiseks vedelda 20% lakki vedeldiga Special Solvent (Vivacolor). Pintselda õhukese kihina ja ühtlaselt 2-3 korda. Vedelda pinnalakki vajadusel 0-20%. Laki varem lakitud pinnad vedeldamata lakiga 1-2 korda. Lihvi pinda kergelt iga lakkimiskorra vahel. NB! Aluslakkimine tehakse välistingimustes alati läikiva Unica Super lakiga.

Hoolduslakkimine:
Tee kindlaks lakipinna seisukord ja vajadusel laki uuesti. Unica Super lakiga lakitud pindadele võib teha hoolduslakkimise samuti Unica Super lakiga või samat liiki lahustipõhjalise lakiga. Vt. lõiku Eeltöö.
Töövahendite puhastamine
Töövahendid pese vedeldiga Special Solvent (Vivacolor).
Hooldusjuhised
Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel lakkimisest: Puhasta pind neutraalse (pH 6-8) nõudepesuvahendi ja pehme harja, pesukäsna või puhastuslapiga. Puhasta eriti määrdunud pinnad kergelt leeliselise (pH 8-10) pesuvahendiga kasutades puhastuslappi, pesumoppi või pesukäsna. Loputa pind hoolikalt. Lakitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u. 1 kuu möödudes, enne seda vältida pinna kulutamist ja pesemist. Kui pinda on vaja siiski puhastada varsti pärast lakkimist, tuleb seda teha kergelt pehme harja, niiske puhastuslapi või mopiga.
Hooldus
Kontrolli välistingimustes olevate puidupindade seisukorda ja soorita vajadusel uuesti lakkimine, kui vana lakikiht hakkab puidupinnalt lahti tulema. Unica Superiga lakitud pinnad võib hoolduslakkida Unica Superiga või sama liiki lahustipõhjalise lakiga. Vt. lõiku Eeltöö
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/i) 500g/l. Unica Super 90 sisaldab LOÜ maksimaalselt 500g/l

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Sisaldab: Tööstusbensiini (nafta), hüdrogeenitud, raske. TULEOHTLIK. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Vältida lahustiauru/pihustusudu sissehingamist. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab etüülmetüülketoksiimi ja koobaltoktoaati. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Tähelepanu! Toote lihvimistolm ja survepritsiga lakkimise ülejäägid võivad iseenesest süttida. Sellised jäägid tuleb enne hävitamist hoida vette kastetuna, kuivatada õhu käes või põletada koheselt.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR 3 III
-