Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
17.01.2011
(Eelmine kuupäev 01.04.2008)
 

Paneelikatto Valkoinen - valge laevärv

Tüüp
Veepõhine akrülaatvärv.
Sobivus
Vanade ja uute laudadega kaetud lagede värvimiseks kuivades siseruumides. Sobib ka varem värvitud ja lakitud laudadega kaetud lagede ülevärvimiseks.
Kasutusobjektid
Seinad ja laed kuivades ruumides.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele Värv on matt Värv on vesialuseline Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
5
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
6
m2/l
Toonid
Valge
Läikeaste
Matt
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass
M1
Kulu
5-6 m2/l
Pakendid
3 l ja 10 l
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Pintsel
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
Puutekuiv umbes 1 tunni pärast. Ülevärvitav umbes 2 tunni pärast.

Kuivainesisaldus
36%
Erikaal
1,3 kg/l, ISO 2811
Säilitamine
Kaitsta külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +8 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Normaaltingimustest madalam temperatuur (u +15 °C) ja kõrgem õhuniiskus (50-70%) hõlbustavad töötamist.
Eeltöö
Parema nakkuvuse saavutamiseks puhasta pind tolmust ja mustusest. Töötle oksakohad Oksalakka-ga.

Pese varem värvitud või lakitud pind Special Clean (Vivacolor) pesuainega, loputa hoolikalt veega ja lase kuivada. Eemalda pinnalt halvasti kinni olev värv või lakk kaaprauaga ja lihvi kogu pind. Eemalda lihvimistolm. Pahtelda pind vajadusel Vivacolor Snickeri pahtliga ja lihvi pahteldatud kohad. Eemalda lihvimistolm.
Värvimine
Sega Paneelikatto värv hoolikalt enne kasutamist. Toodet ei vedeldata. Kanna kahekordselt pinnale tehiskiudpintsliga. Värvi uued lauad enne paigaldamist. Liitekohad värvi õhukese kihiga. Tumenenud laudade värvimine võib vajada rohkem kui kahekordset töötlust ja soovitame kruntida Otex kruntvärviga.
Töövahendite puhastamine
Eemalda töövahenditest liigne värv ja pese veega puhtaks. Kõvenenud värv eemalda töövahenditest Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.
Hooldusjuhised
Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u 1 kuu möödudes, enne seda vältida pinna kulutamist ja pesemist. Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest: Puhasta pind neutraalse pesuvahendi ja pehme harja, pesukäsna või puhastuslapiga. Puhasta eriti määrdunud pinnad kergelt leeliselise (pH 8-10) pesuvahendiga kasutades puhastuslappi, pesumoppi või käsna. Loputa pind hoolikalt.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/d) 130 g/l (2010). Paneelikatto Valkoinen sisaldab LOÜ maksimaalselt 130 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt vältides asjatut riski. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-