Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
20.03.2012
(Eelmine kuupäev 28.05.2010)
 

Paneeli-Ässä Titan - akrülaatlakk seintele ja lagedele

Tüüp
Vesialuseline akrülaatlakk sisetingimustes. Lakis sisalduv anorgaaniline kaitseaine (UV-titaandioksiid) kaitseb tõhusalt puitu päikese UV-kiirguse eest ja lakk annab pikaajalise kaitse puidu tumenemise vastu.
Sobivus

Erinevatele heledatele puitpindadele seintel ja lagedel. Kuiv lakipind on kergelt heleda tooniga. Ei sobi tumedatele puitpindadele.

Kasutusobjektid
Laudseinad ja –laed, palkpinnad jms heledad puitpinnad.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele ja siseseintele Värv sobib lagedele Värv on poolmatt Värv on vesialuseline Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
8
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
12
m2/l
Läikeaste
Poolmatt
Kulu
Hööveldatud pindadele 8-12 m²/l.
Pakendid
1 l, 3 l ja 10 l
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Pintsel või värvipihusti.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Tolmukuiv u 0,5 tunni möödudes. Teise kihi pealekandmise või lihvimise võib sooritada 2-3 tunni möödudes. Kasutusele võib võtta järgmisel päeval. Lakipind saavutab lõpliku tugevuse u ühe kuu möödudes lakkimisest.

Kuivainesisaldus
24 %
Erikaal
u 1,0 kg/l ISO 2811.
Säilitamine
Hoida külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Lakitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +10 °C ja õhu suhteline niiskus 30 - 80 %.
Eeltöö
Uued lakkimata pinnad:
Puhasta pinnad tolmust ja mustusest. Niisuta puitpinda kergelt veega, lase kuivada ja lihvi ülestõusnud puidupinnud ära. Eemalda lihvimistolm.

Varem lakitud pinnad:
Pese varem lakitud pind Vivaclean (Vivacolor) pesuaine lahusega ja loputa hoolikalt veega. Eemalda vana lahtiolev lakipind värvieemaldusvahendiga või lihvides. Töötle nagu lakkimata pinnadki.
Lakkimine
Esmane lakkimine:
Enne kasutamist ja suurte pindade puhul ka kasutamise ajal sega lakki hoolikalt alt üles, et UV-titaan ja matistusaine seguneksid lakiga korralikult. Vedelda vajadusel veega. Kanna lakki pinnale pikki puusüüd 2 korda. Ühtlase, jätkukohtadeta pinna saamiseks töötle kogu pind korraga. Peale esimest lakkimiskorda tee õrn vahelihvimine.

Hoolduslakkimine:
Paneeli-Ässä Titaniga töödeldud pindadele võib hoolduslakkimise teha samasuguse vesialuselise lakiga. Vt. lõiku Eeltöö.

Töövahendite puhastamine
Pese töövahendid veega.
Hooldusjuhised
Vajadusel mitte varem u ühe kuu möödudes lakkimisest: Puhasta pind kergelt niiske tolmulapiga, pehme harja, pesukäsna või puhastuslapiga ja neutraalse (pH 6-8) pesuainega. Pind ei tohi jääda märjaks. Väga mustad pinnad võib puhastada kergelt leeliselise (pH 8-10) pesuvahendiga kasutades puhastuslappi, pesumoppi või pesukäsna. Loputa pind korralikult.
Hooldus
Paneeli-Ässä Titaniga lakitud pindadele võib hoolduslakkimise teha samasuguse vesialuselise lakiga.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/e) 130g/l. Paneeli-Ässä Titan sisaldab LOÜ maksimaalselt 130 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt vältides asjatut riski. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-