Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Patio Kivikuullote

Uus välimus kulunud tänavakividele!

Veepõhise Patio Kivikuullote tänavakivide lasuuriga saad lihtsalt ja kiirelt uue ning värske väljanägemise vanadele tänavakividele. Patio lasuuriga saab ühtlustada ja süvendada tänavakivide värvitooni.


Värv on vesialuselineTöövahend rullTöövahend pihustiTöövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
4
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
8
m2/l

Erinevad võimalused värvimiseks

Lasuuri võib pinnale kanda pintsli, rulli või pihustiga. Suurtele pindadele on kõige parem lasuuri pinnale kanda pihustiga. Pihustiga kandes on soovitatav pind töödelda üle pintsli või rulliga, et lasuur tungiks võimalikult sügavale pinda. Pind ei jää sellisel juhul libe ning säilib kivile omane välimus.

Uuenda ja ühtlusta tänavakivisillutise värvi

Toode sobib tööstuslikult värvitud ja värvimata betoonkividele ja -plaatidele. Patio Kivikuullote lasuuri ei soovitata uutele tänavakividele ja mitteimavatele pindadele, nagu nt pesubetoon või teatud looduskivid.


Lasuuri saab toonida 10 värvitooni

Vali toon Patio värvikaardist kümne värvitooni hulgast kividele kõige sarnasem värvitoon.  Värvimata betoonhallid tänavakivid võib värvida ka täiesti teist tooni.

Professionaalne teostus

Tänavakivide hooldusel ja lasuuriga katmisel on Sulle abiks firma Astrum Kivi OÜ, kellel on aastatepikkune kogemus ka tänavakivide paigalduse alal.

Telefon: 511 2406

E-post: urmas@astrumkivi.ee

www.astrumkivi.ee


Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
01.09.2017
 

Patio Kivikuullote - UUS! Tänavakivide lasuur

Tüüp
Veepõhine tänavakivide lasuur.
Sobivus

Betoonist tänavakivid ja -plaadid. Ei soovitata uutele tänavakividele või mitte-imavatele pindadele nagu pesubetoon või looduslik kivi.

Kasutusobjektid
Tööstuslikud värvitud ja värvimata tänavakivid ja -plaadid.

TEHNILINE INFO
Värv on vesialuseline Töövahend rull Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
4
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
8
m2/l
Alusvärvid
EK
Toonid
Värvitu. Toodet saab toonida Patio Kivikuullote värvitoonides EK00-EK10. Mitte kasutada toonimata kujul.
Läikeaste
pole määratud
Kulu

4-8 m²/l ühekordsel katmisel. Kulu sõltub aluspinna imavusest.

Pakendid
0,9 l, 2,7 l, 9 l.
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid

Rull, pintsel või pihusti.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Pinnakuiv (võib peal käia) paari tunni pärast. Kuivamisaeg sõltub pinna poorsusest ja pinnale kantud lasuuri hulgast. Teise kihi võib pinnale kanda, kui esimene kiht on kuivanud, sõltuvalt tingimustest, paari tunni pärast.

Veeauru takistus (EN ISO 7783)


Kuivainesisaldus
u 10%.
Erikaal
u. 1 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine
Hoida külma eest. Avatud toode kasuta ära ühe värvimiskorraga. Avatud või poolikus nõus võivad toote omadused muutuda.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Töödeldav pind peab olema kuiv. Töötlemise ja kuivamise ajal peab õhu, pinna ja toote temperatuur olema vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.
Eeltöö
Puhasta pind mustusest, tolmust ja samblast. Pese survepesuriga ja vajadusel kasuta Tikkurila Terassi- ja kalustepesu puhastusvahendit vastavalt kasutusjuhendile. Kui töödeldavad tänavakivid või -plaadid on suhteliselt uued, siis kasuta turbootsikut või vähemalt piisavalt survet, et tagada pinna imavus.
Pinnatöötlus
Tee alati eelnevalt proovitöötlus, et teha kindlaks sobiv toon, töötlemisviis ja vedeldamise vajadus ning kui mitu kihti on vaja pinnale kanda. Vedelda kuni 50% (2 osa lasuuri, 1 osa vett).

Sega toode korralikult läbi enne kasutamist ja ka kasutamise ajal. Kanna toode pinnale pintsli, rulli või pihustiga. Pihustiga pinnale kandes viimistle rulli või pintsliga, et tagada toote imendumine pinda. Töötle pinda ühtlaselt ja korraga, et vältida ühenduskohtasid. Väldi liiga paksu kihi korraga peale kandmist.

Värvimata (betoonhallid) tänavakivid ja -plaadid:

Vali sobiv toon Patio Kivikuullote toonivalikust. Kanna lasuuri pinna 1-2 korda sõltuvalt aluspinna imavusest ja millist lõpptulemust soovitakse. Kui kannad pinnale rohkem kui ühe kihi, soovitame esimese kihi vedeldada. Üldiselt saavutab kahe kihiga parima lõpptulemuse.

Tööstuslikult värvitud tänavakivid ja -plaadid:

Vali töödeldavale kivile kõige lähedasem värvitoon. Kanna toodet pinnale 1-2 kihti sõltuvalt aluspinna imavusest ja millist lõpptulemust soovitakse. Üldjuhul piisab ühest töötlemiskorrast.

Tähelepanu!

Tänavakivid ja -plaadid taluvad intensiivset kulutamist ja ka raskeid ilmastikuolusid, seega võivad nad vajada hooldamist peaaegu igal aastal.

Ühtlase pinna saamiseks varu piisavas koguses sama lasuuri, et vältida võimalikke värvierinevusi. Toode on läbipaistev, mistõttu ei sobi see eelnevalt värvitud kivide või plaatide värvitooni muutmiseks, vaid toonitud kivi värvitooni uuendamiseks. Erinevatel aegadel paigaldatud ja eri tüüpi kivid võivad värvuda erinevalt. Pinnal olev mustus nagu mootoriõli, soolad jmt võib põhjustada tänavakivide või -plaatide erinevat värvumist.
Töövahendite puhastamine
Töövahendid pese veega. Kõvenenud toote saab töövahenditest välja Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.
Hooldusjuhised
Töödeldud pinda tuleb käsitleda ettevaatlikult kuna toode saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u 4 nädala möödudes.

1 kuu möödumisel töötlemisest võib pinda puhastada Tikkurila Huoltopesu lahusega (1 osa Huoltopesu , 10 osa vett). Loputa pind pärast pesu hoolikalt ja lase kuivada.
Hooldus
Patio Kivikuullote lasuuriga töödeldud pinda võib uuesti üle töödelda Patio Kivikuullote`ga.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Sisaldab: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni ja 5-kloor-2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni/ 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni (3:1). Võib põhjustada allergilise reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
-
-

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!