Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Panssarimaali

Vastupidav traditsiooniline plekk-katusevärv

Lahusti baasil alküüdvärv plekk-katuste ja muude metallpindade värvimiseks välitingimustes. Sisaldab aktiivseid roostevastaseid pigmente.


KiiltäväMatta
Värv sobib katusteleVärv on lahustipõhineTöövahend pihustiTöövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
8
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
12
m2/l

Aastatega muutub kaunilt matiks

Panssarimaali on tuntud traditsiooniline plekk-katusevärv. Koos korrosioonivastase kruntvärviga Rostex Super moodustab see vastupidava värvipinna, mis muutub aja möödudes kaunilt matiks.

Lahusti baasil värvimissüsteem

Nn Panssarimaali-värvimissüsteem koosneb Rostex Super korrosioonivastasest kruntvärvist ja Panssarimaali plekk-katusevärvist. See traditsiooniline lahustibaasil värvide kombinatsioon on kestev ning peab vastu ka võimalikule  tsingisooladest põhjustatud lisakoormusele.

Rikkalik plekk-katustele mõeldud toonivalik

Panssarimaali plekk-katusevärvi saab toonida Tikkurila plekk-katuste värvikaardi järgi. Samuti võib toonimiseks kasutada enamikku Puumajade-värvikaardi ja Feelings Facade toonidest. Valmisvärvid: must (0202), vana vask (0296), raudpunane (0384), mururoheline (0357).


Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
06.07.2012
(Eelmine kuupäev 19.06.2012)
 

Panssarimaali - roostevastane alküüdvärv

Tüüp
Aktiivseid roostevastaseid pigmente sisaldav alküüdvärv.
Sobivus
Krunditud tsink-, alumiinium- ja teraspindade värvimiseks ning eelnevalt alküüdvärviga värvitud pindade värvimiseks välistingimustes.
Kasutusobjektid
Plekk-katused, veerennid, vihmaveetorud, kaitseplekid, käsipuud ja teraskonstruktsioonid.

TEHNILINE INFO
Värv sobib katustele Värv on poolläikiv Värv on lahustipõhine Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
8
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
12
m2/l
Alusvärvid
A ja C
Toonid
Toonitav Tikkurila Plekk-katuste värvikaardi järgi ja saadaval on ka enamik Puiduvärvide, Feelings Facade värvikaardi toone.
Läikeaste
Poolläikiv
Kulu
8-12 m2/l.
Pakendid
0,9 l, 2,7 l, 9 l ja 18 l
Vedeldi/lahusti
Special Solvent
Töövahendid

Pintsel või pihusti.

Kanna värv pinnale soovitavalt pintsli, rulli või pihustiga. Tasanda rulliga pealekandmise järel kohe pintsliga. Pihustamisel kasuta kõrgsurvepihustit ava läbimõõduga 0,11” – 0,015” (kaldenurk tavaliselt 40°) ja vedelda värvi vajadusel maks. 10 mahu-%.


Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
Pinnakuiv 3-5 tunni pärast. Ülevärvitav järgmisel päeval.
Kulumiskindel
Hea.
Ilmastikukindel
Hea, ka mere- ja tööstuskliimas.
Vastupidavus kemikaalidele
Vastupidav tärpentinile, lakibensiinile ja tehnilisele piiritusele. Ei ole vastupidav nt nitrolahustile. Vastupidav määrdeõlidele ja –rasvadele.
Kuumakindlus
80 °C, ISO 4211-3.
Kuivainesisaldus
u. 55%
Erikaal
1,0 - 1,3 kg/l sõltuvalt toonist, ISO 2811
Säilitamine
Talub külmladustamist ja -transporti.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimistöö ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temperatuur olema üle +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80 %. Õhu suhteline niiskus, temperatuur ja tuule kiirus mõjutavad oluliselt kuivamise kiirust. Värvitava pinna temperatuur ei tohi olla üle +40 °C, et lahusti ei lenduks liiga kiiresti, muidu võib värvipinda tekkida pragusid ja mulle. Ajasta värvimine nii, et värvikile saavutab tolmukuivuse enne õhtuse kaste tekkimist. Kaste matistab värvipinda.
Eeltöö
Uued värvimata pinnad:
Uut tsingitud plekk-katust soovitatakse värvida peale esimese talve möödumist. Puhasta pind roostest/valgeroostest lihvides või terasharjaga puhastusastmeni St2. Eemalda pinnalt veeslahustuvad valgeroostekaitseained, mustus, veeslahustuvad soolad, rasvad ja õlid Panssaripesu pesuainega kasutades harja. Loputa hoolikalt veega ja lase korralikult kuivada. Alumiiniumpinnad tuleb enne värvimist karestada.

Krundi kogu pind Rostex Super-i või Universal Korrostop+ värviga (Vivacolor). Pinnavärvimine tee Panssarimaali värviga 1-2 korda. Tavaliselt piisab ühekordsest värvimisest, kui Panssarimaali kuiva värvikihi paksus on 40-60 μm. Pinnavärvimist võib teha juba mõne tunni möödudes peale kruntimist. Pinnavärvimine tuleb kindlasti teha hiljemalt 4 päeva pärast peale kruntimist. Vastasel juhul tuleb pind karestada täiesti matiks, loputada puhtaks ja lasta kuivada enne pinnavärvimist.

Varem värvitud pinnad:
Eemalda pinnalt lahtine värv ja rooste kaapraua ja terasharjaga puhastusastmeni St2. Vana lahtine värv eemaldatakse (nt. kaabitsa, terasharja, kõrgsurvepesuga). Pese pinnad Panssaripesu pesuainega kasutades harja, loputa hoolikalt veega ja lase korralikult kuivada. Roostest puhastatud kohad krundi Rostex Superi või Universal Korrostop+ värviga (Vivacolor) roostevastase kruntvärviga. Pinnavärvimine tee 1-2 korda Panssarimaali värviga.
Värvimine
Esmane värvimine: Sega värv hoolikalt enne kasutamist ja vedelda vajadusel vedeldiga Special Solvent (Vivacolor) 0-5 % värvi mahust. Kanna värv pinnale soovitavalt pintsliga, võib ka rulli või pihustiga. Tasanda rullitud pind pintsliga. Ühekordse kuiva värvikihi paksus peaks olema 40-60 μm. Toonierinevuseta ühtlase värvipinna saamiseks sega ühte nõusse valmis piisav kogus värvi. NB!
Värvipinna libedust võib vähendada, kui lisada 10 l värvi hulka 150g Liukueste (libisemiskaitse) pulbrit. Libisemisvastase vahendi kasutamisel värvi pinda kaks korda, nii et teine kiht värvi sisaldab libisemisvastast vahendit.

Hooldusvärvimine: Hooldusvärvimise võib teha Panssarimaali värviga või mõne muu plekk-katuste värvimiseks mõeldud alküüdvärvidega. Võib kasutada ka Panssari Akva värvi.
Töövahendite puhastamine
Pese töövahendid vedeldiga Special Solvent (Vivacolor).
Hooldusjuhised
Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u. 4 nädala pärast, enne seda vältida pinna kulutamist ja pesemist. Kui pinda on vaja siiski puhastada varsti pärast värvimist, tuleb seda teha kergelt pehme harja, niiske puhastuslapi või mopiga. Mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest võib puhastada määrdunud pinda Hoolduspesuga (1 osa Hoolduspesu 10 osa vett). Puhasta eriti määrdunud pinnad tugevama Hoolduspesu lahusega (1:1). Loputa pind hoolikalt ja lase kuivada.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/i) 500g/l (2010). Panssarimaali sisaldab LOÜ maksimaalselt 500 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Kahjulik
Kahjulik
Sisaldab: Tööstusbensiini (nafta) hüdrogeenitud, raske, baariumpigmente, tsinkoksiidi. TULEOHTLIK. KAHJULIK SISSEHINGAMISEL JA ALLANEELAMISEL. KAHJULIK VEEORGANISMIDELE, VÕIB PÕHJUSTADA PIKAAJALIST VEEKESKKONDA KAHJUSTAVAT TOIMET. Vältida lahustiaurude/pihustusudu sissehingamist. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Mitte valada kanalisatsiooni. Sisaldab metüületüülketoksiimi. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR 3 III
-

Värvitoonid

Puiduvärvide värvikaart

Puiduvärvide värvikaarti on kokku kogutud 120 välistingimustesse sobivat värvitooni. Maja välimust saab oluliselt muuta, värvides see teist tooni. Pea meeles, et kui valid välisvärvi toone, siis tegelikkuses paistavad need välja heledamad ja erksamad suurel pinnal loomulikus valguses, võrreldes väikese näidisega värvikaardis hallil taustal.

Plekk-katuste värvikaart

Plekk-katuste värvikaardist leiad 12 kõige populaarsemat värvitooni plekk-katustele ning teistele metallpindadele.

Feelings Facade värvikaart

Tikkurila on välisvärvide jaoks kokku pandud valmis värvikombinatsioonid, mis hõlbustavad maja värvivalikul. Värvikaardist leiate 40 värvikombinatsiooni.

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!