Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Nostalgia Floor Oil

Looduslik põrandaõli

Nostalgia Floor Oil sisetingimustesse mõeldud põrandaõli. Sobib puitparkett-, laud- ja korkpõrandatele ning puidust töötasapindadele köögis ja vannitoas.


Värv sobib sisepõrandateleVärv on lahustipõhineTöövahend pihustiTöövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
9
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
13
m2/l

Kaitsvad õlid ja vahad

Looduslikel õlidel baseeruv Nostalgia Floor Oil on värvitu karnauba- ja kandelillavaha sisaldav puitpõrandaõli.  Õli imendub puitu ja moodustab mustust, plekke ja vett tõrjuva pinna.

Lihtne ja kiire kasutada

Nostalgia Floor Oil põrandaõli on lihtne pintsli või riidelapiga pinnale kanda. Õli imendub puitu 5-10 minutiga, peale mida tuleb üleliigne õli kuiva lapiga eemaldada.


Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
12.01.2012
 

Nostalgia Floor Oil - looduslik puitpõrandaõli /TOOTMINE LÕPETATUD!

Tüüp
Looduslikel õlidel baseeruv värvitu karnauba- ja kandelillavaha sisaldav puitpõrandaõli sisetingimustes kasutamiseks. Moodustab vastupidava, mustust ja vett hülgava siidise pinna.
Sobivus

Puitpindade pinnatöötlusvahend, mis imendub puitu, suurendades puidu kulumiskindlust, vee ja mustuse hülgavust ning lihtsustab selle hooldamist.

Kasutusobjektid
Puitparkett-, laud- ja korkpõrandad, puidust töötasapinnad köögis ja vannitoas.

TEHNILINE INFO
Värv sobib sisepõrandatele Värv on lahustipõhine Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
9
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
13
m2/l
Toonid
Värvitu, toob esile puidu loomuliku pinnastruktuuri.
Läikeaste
pole määratud
Kulu
9 – 13 m²/l sõltuvalt puidu liigist ja poorsusest.
Pakendid
1 l, 3 l.
Vedeldi/lahusti
Special Solvent
Töövahendid
Pintsel, pihusti või puuvillane lapp.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
Ületöödeldav 12 tunni pärast. Kasutuskõlblik umbes 24 tunni möödudes.
Kuivainesisaldus
u 80 %
Erikaal
0,9 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine
Toode on külmakindel, talub külmladustamist ja –transporti.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Töödeldava pinna niiskuse sisaldus ei tohi ületada 16 %, õhutemperatuur peab olema üle +8 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80 %.
Eeltöö
Eemalda pinnalt mustus ja tolm, lase kuivada. Vajadusel lihvi vana värvi-, laki- või õlikiht, eemalda lihvimistolm.
Töötlemine
Kanna esimene kiht Nostalgia Floor Oil pinnale pintsli, puuvillase lapi või pihustiga. Lase õlil imenduda pinda u 5-10 minutit. Eemalda üleliigne õli ning poleeri pind seejärel üle kuiva puuvillase lapiga. Suurt pinda on mugav poleerida vildi või lambavillaga kasutades poleerimismasinat. Lase pinnal kuivada 12 tundi ja korda töötlust. Tavaliselt piisab 2 korrast töötlemisest.
Töövahendite puhastamine
Pese töövahendid vee ja seebiga, seejärel vajadusel vedeldiga Special Solvent (Vivacolor).
Hooldusjuhised
Puhasta pind kergelt niiske lapiga ja neutraalse (pH 6-8) pesuvahendiga. Pind ei tohi märjaks jääda. Vajadusel töötle pinda uuesti õliga. Väga tumenenud või määrdunud pinnad võib enne töötlemist lihvida.
Kulunud pinnad töötle uuesti puiduõliga. Regulaarselt õlitatud pind ei ima vett sisse, seda on kerge hooldada ja peab koormusele hästi vastu.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Ärritav
Ärritav
Sisaldab: hiinapuu õli. KOKKUPUUTEL NAHAGA VÕIB PÕHJUSTADA ÜLITUNDLIKKUST. Vältida aurude sissehingamist. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Vältida kokkupuudet nahaga. Kanda sobivaid kaitsekindaid. Kemikaali allaneelamisel pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Tähelepanu! Tootega määrdunud tekstiilmaterjal, toote lihvimistolm või toote pihustusudu võivad põhjustada tulekahju isesüttimise teel. Taolised jäätmed tuleb enne hävitamist säilitada vettekastetuna eraldi nõus, kuivatada õues või põletada koheselt.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR 3 III
-

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!