Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Multistop

Isoleeriv kruntvärv puitpindadele

Multistop on mitmekülgne, veepõhine isoleeriv kruntvärv puitpindadele, mis väldib puidu ekstraktiivainete läbitungimist värvipinnast.


KiiltäväMatta
Värv sobib lagedele ja siseseinteleVärv sobib sisepõrandateleVärv on vesialuselineTöövahend rullTöövahend pihustiTöövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
7
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
7
m2/l

Kolletumine kontrolli alla

Multistop kaitseb värvipinda oksakohtade ja muude tumedamate laikude läbikumamise eest ning katab hästi koltunud ja tumenenud vanad puitpinnad. Erilise tehnoloogia abil seotakse puidu ekstraktiivained kruntvärvi kihiga ning tänu sellele säilitab pinnavärv oma algse ühtlase tooni.

Uutele ja varem värvitud pindadele

Multistop sobib nii uutele kui ka varem värvitud või lakitud, samuti oksakohtadega ja kolletunud puitpindadele kuivades sisetingimustes. Võib töödelda puitseinu ja -lagesid, laudpõrandaid, puitmööblit ning puidust liiste, uksi ja aknaid.

Parim kruntimiseks, parim lõpptulemus

Parima tulemuse saad, kui värvid laed valge laevärviga Paneelikatto Valkoinen, põrandad veepõhise vastupidava põrandavärviga Betolux Akva ning mööbli, seinad, liistud, uksed ja aknad sobiva veepõhise mööblivärviga.


Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
11.04.2017
 

Multistop - UUS! isoleeriv kruntvärv

Tüüp
Isoleeriv kruntvärv, mis ennetab värvitooni muutumist puitpindadel sisetingimustes.
Sobivus
Sobib krunt- ja vahevärviks nii eelnevalt töötlemata kui ka eelnevalt värvitud või lakitud uutele ja vanadele puitpindadele kuivades sisetingimustes. Hoiab ära värvitooni muutumise puidu ekstraktiivainete ja kollastumist põhjustavate ainete, nagu tõrva jmt tungimisel värvipinda. Hoiab ära ka puidu oksakohtade põhjustatud värvitooni muutumise.
Kasutusobjektid
Seina- ja laepinnad, puitpõrandad, põrandaliistud, uksed, aknad ja mööbel.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele ja siseseintele Värv sobib sisepõrandatele Värv on täismatt Värv on vesialuseline Töövahend rull Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
7
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
7
m2/l
Toonid
Valge F497.
Läikeaste
Täismatt
Kulu
7 m²/l (miinimum pinnale kandmise kogus on 260 g/m², märja värvikihi paksus on 200 µm, kuiva värvikihi paksus on 75 µm).

Pakendid
1 L, 3 L ja 10 L.
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Rulli, pintsli või värvipihustiga.

Kõrgsurvepihusti ava läbimõõt on 0,013”. Väevi ei vedeldata.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
Puutekuiv mõne tunni pärast. Ülevärvitav järgmisel päeval.
Kuivainesisaldus
38%.
Erikaal
1,3 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine
Kaitsta külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +10 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Madal temperatuur (u +15 °C) ja kõrge niiskus (50-70% RH) pikendavad tööaega ja teevad värvimise lihtsamaks.
Eeltöö
Puhasta uued puitpinnad tolmust ja mustusest, et tagada parim nakkuvus.

Pese varem värvitud või lakitud pinnad neutraalse pesuvahendiga. Lase kuivada. Eemalda lahtine laki- või värvikiht ja lihvi kogu pind - eriti põrandad ja mööbel. Eemalda lihvimistolm. Pahtelda vajadusel sobiva pahtliga, lase kuivada ja lihvi pahteldatud kohad. Eemalda lihvimistolm. Tee paranduskruntimine puiduni puhastel pindadel.

NB! Multistopi nakkuvus osade parketilakkidega on nõrk, seega on kõige parem eemaldada kogu lakikiht, kui Multistopi kanda kogu pinnale.
Värvimine
Sega värv hoolikalt enne kasutamist. Värvi ei vedeldata. Kanna rohkelt värvi pinnale, soovitavalt pikakarvalise värvirulliga ja tasanda sünteetilistest harjastest pintsliga 1-2 korda. Parima isolatsiooni saad, kui töödelda pinda kaks korda. Lase esimesel kihil kuivada üks ööpäev enne teistkordset värvimist. Selliselt moodustub efektiivseim kaitse puitpinna värvimuutustele.

Värvi laelaudis Paneelikatto Valkoinen laevärviga, seinalaudis sobiva veepõhise mööblivärviga ja põrandad Betolux Akva põrandavärviga. Laepinna võib jätta ka ilma pinnavärvita, kui värvida kaks korda Multistop värviga.
Töövahendite puhastamine
Eemalda töövahenditest liigne värv ja pese veega puhtaks. Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendit on soovitav kasutada kergelt kõvenenud töövahendite puhastamiseks.
Hooldusjuhised
Paar nädalat peale värvimist tuleb värvitud pinda käsitleda ettevaatlikult kuna värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u 1 kuu möödudes.

Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest: Puhasta pind neutraalse (pH 6-8) nõudepesuvahendilahusega, kasutades pehmet harja, pesukäsna või puhastuslappi. Väga määrdunud pinnad puhasta kergelt leeliselise (pH 8-10) vesilahusega, kasutades puhastuslappi, pesukäsna või -moppi. Loputa pind hoolikalt.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/a) 30g/l. Multistop sisaldab LOÜ maksimaalselt 30 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Sisaldab 2,4,7,9-tetrametüüldek-5-üün-4,7-diooli ja 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!