Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Magnetic

Populaarne eritoode

Magnetic on veepõhine erivärv, mille abil lood seinapindasid, kuhu kinnituvad magneteid. Kõige paremini kinnituvad Magnetic-seinale tugevad magnetid.KiiltäväMatta
Värv sobib lagedele ja siseseinteleVärv on vesialuselineTöövahend rullTöövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
1,5
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
1,5
m2/l

Lisa ruumile põnevaid detaile

Sisustushuviline oskab pidada lugu vihjetest, kuidas anda värvitud pindadele ka funktsionaalne väärtus, näiteks võimalus kinnitada sellele märkmeid ja teateid.

Magnetiline pind

Magnetic sobib betoon-, pahteldatud, kipsplaat- ja puitlaastplaatpindadele. Magneticut võib katta 1-2 kihi Tikkurila toonitud seinavärviga, kui soovitakse, et pind oleks teist värvi kui hall. Paks pinnavärvikiht siiski kahandab magetite haakumist.Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
22.12.2016
(Eelmine kuupäev 12.07.2016)
 

Magnetic - magnetvärv

Tüüp
Magnetic on veepõhine spetsiaalvärv. Värvi omaduste tõttu jäävad magnetid Magnetic värviga värvitud pinnale kinni. Tugevamad magnetid kinnituvad pinnale paremini.
Sobivus
Betoon-, pahteldatud, kipsplaat- ja laastplaatpinnad. Kui pinnale tahetakse muud tooni, kui hall, võib Magnetic värviga värvitud pinna üle värvida 1-2 korda veepõhise seinavärviga. Paks pinnavärvikiht vähendab magnetite kinnijäämist.
Kasutusobjektid
Seinapinnad kuivades sisetingimustes.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele ja siseseintele Värv on matt Värv on vesialuseline Töövahend rull Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
1,5
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
1,5
m2/l
Toonid
Grafiithall
Läikeaste
Matt
Kulu
u 1,5 m2/l (kolmekordsel peale kandmisel).
Pakendid
0,5 l ja 3 l.
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Värvirull või pintsel.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
u 24 tundi.
Erikaal
u 2,60 kg/l, ISO 2811
Säilitamine
Kaitsta külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv ja temperatuur vähemalt +10 °C. Õhu temperatuur peab olema vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.
Eeltöö
Uued värvimata pinnad:
Puhasta pind tolmust, mustusest ja lahtistest osakestest. Vajadusel tasanda augud ja praod sobiva Vivacolori pahtliga. Krundi värvimata pinnad näiteks Luja kruntvärviga.

Varem värvitud pinnad:
Pese pinnad Maalipesu puhastusvahendi lahusega, loputa hoolikalt veega ja lase kuivada. Võimalikult hea nakkuvuse saavutamiseks lihvi läikivad pinnad matiks. Eemalda lihvimistolm.
Vedeldamine
Ei vedeldata.
Värvimine
Sega Magnetic värvi hoolikalt enne kasutamist ja aeg-ajalt ka kasutamise ajal. Värvi pind lühikarvalise rulli või pintsliga kolmes kihis, kandes pinnale ohtrasti Magnetic värvi. Proovi rullida nii, et pind jääks võimalikult sile. Magnetid kinnituvad paremini tasasel pinnal.

Võid värvi pinnale kanda rulliga ja seejärel tasandada koheselt teraslabidaga, et saada veel siledam pind. Lase värvitud pinnal kuivada värvimiste vahel u 24 tundi.

Kolmekordsel töötlemisel kasuta u 1 l värvi u 1,5 m² pinna katmiseks. Selliselt saab piisava hulga värvi pinnale, et tagada magnetite kinnitumine aluspinnale. Pinnavärvimise veepõhise seinavärviga võib vajadusel teha ööpäeva möödudes.
Töövahendite puhastamine
Eemalda töövahenditest liigne värv ja pese need veega. Valamu tuleb pärast hoolikalt loputada, sest värvi koostises olev raud võib värvi anda.
Hooldusjuhised
Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest: puhasta pind soovitavalt tolmuimejaga, pehme harjaga või tolmulapiga. Niiske lapiga puhastades võivad pinnale jääda jäljed.
Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u 1 kuu möödudes, enne seda vältida pinna kulutamist ja pesemist. Kui pinda on vaja siiski puhastada varsti pärast värvimist, tuleb seda teha tolmuimeja, pehme harja või tolmulapiga.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/i) 140 g/l (2010). Magnetic sisaldab LOÜ maksimaalselt 140 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt vältides asjatut riski. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!