Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
M1MED
 

Luja 7, matt

Ei hallita!

Parim valik ruumile, mis puutub kokku mustuse ja tugeva koormusega. Peab vastu tugevatoimeliste puhastusainetega pesemisele. Sisaldab hallitusvastaseid aineid. Sobib ka niisketesse ruumidesse nagu vannitoad ja riietusruumid.

Madala emissioonitasemega väga vastupidav M1-klassi toode, millel on ka MED (Marine Equipment Directive) heakskiit.


KiiltäväMatta
Värv sobib lagedele ja siseseinteleVärv sobib lagedeleVärv on vesialuselineTöövahend rullTöövahend pihustiTöövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
5
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
8
m2/l

Suure koormustaluvusega värv

Värvitud pind peab olema eriti kulumiskindel trepikodades, esikutes ja pesuruumides. Tikkurila suurt koormust taluv niiskuskindel akrülaatvärv Luja on sellistes tingimustes vastu pidanud juba aastaid.

Nõudlikele objektidele

Seina- ja laevärvil Luja on unikaalne vastupidavus kemikaalidele, seetõttu võib Luja'ga värvitud pindu puhastada ka tugevatoimeliste pesuainetega ning ka korduv tugev puhastamine ei kahjusta seda. Kemikaalitaluvuse ja hea puhastatavuse tõttu võib toodet edukalt kasutada näiteks haiglates, suurköökides ja tööstusruumides. Värvil on ka heakskiit kasutamiseks ruumides, kus ta satub kaudsesse kokkupuutesse toiduainetega.


Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
18.12.2013
(Eelmine kuupäev 07.10.2013)
 

Luja 7, matt - seina- ja laevärv

Tüüp
Spetsiaalakrülaatvärv. Värv sisaldab hallitusvastaseid komponente, mis kaitsevad värvitud pinda.
Sobivus
Krohv-, betoon-, pahteldatud, tellis-, kipsplaat, puitkiud- ja puitlaastpindadele sisetingimustes. Sobib nii uutele kui ka eelnevalt värvitud pindadele.
Kasutusobjektid
Pesemis-, niiskus- ja kulumiskindlust vajavate ruumide seinad ja laed, trepikojad, samuti haiglate koridorid ning palatid jms ruumid, kus vajatakse tavalisest suuremat vastupidavust kulumisele ja pesule.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele ja siseseintele Värv sobib lagedele Värv on matt Värv on vesialuseline Töövahend rull Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
5
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
8
m2/l
Alusvärvid
A ja C
Toonid
Tikkurila Symphony ja Tunneta Värvi värvikaardi värvitoonid.
Läikeaste
Matt
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass
M1
Kulu
u. 5-8 m²/l.
Pakendid
A-alusvärv 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l.
C-alusvärv 0,9 l, 2,7 l, 9 l.
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Rulli, pintsli või kõrgsurvepihustiga:
- ava läbimõõt 0,015”-0,021”
- vedeldada 0 – 5% värvi mahust

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
2 tundi – puutekuiv. 4 tundi - ülevärvitav.
Pesemiskindlus
Väga hea. Vastupidav ka haiglates kasutatavatele tugevatoimelistele pesu- ja desinfektsiooniainetele.
Vastupidavus kemikaalidele
Vastupidav puhastuskemikaalidele ja nõrgatoimelistele lahustitele (näit. lakibensiin).
Kuumakindlus
85 °C , ISO 4211-2 ja ISO 4211-3.
Kuivainesisaldus
u 40%
Erikaal
u 1,2 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine
Hoida külma eest.
MED Tunnistus

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.
Eeltöö
Värvimata pinnad:
Puhasta pinnad tolmust ja mustusest. Tasanda pinnad vajadusel sobiva Vivacolori pahtliga ja lihvi kuivanud pinnad. Eemalda lihvimistolm. Krundi Luja Yleispohjamaali kruntvärviga.

Varem värvitud pinnad:
Pese varem värvitud pinnad Maalipesu puhastusvahendiga vastavalt kasutusjuhendile ja loputada hoolikalt veega. Lase kuivada. Eemalda kaabitsaga vana lahtine, pragunev värvikiht. Lihvi kõvad ja läikivad värvipinnad matiks ja eemalda lihvimistolm. Ebatasasused, õõnsused, praod pahteldada sobiva Vivacolori pahtliga. Lihvi kuivanud pinnad ja eemalda lihvimistolm. Krundi pinnad vajadusel Luja Yleispohjamaali kruntvärviga.
Värvimine
Esmane värvimine:
Sega värv enne kasutamist hoolikalt. Värvi kahekordselt rulli, pintsli või värvipihustiga.

Hooldusvärvimine:
Luja värviga värvitud pinnad võib üle värvida samasuguse vesialuselise värviga. Vt lõiku Eeltöö.
Töövahendite puhastamine
Pese töövahendid veega. Kõvenenud värv eemalda töövahenditest Pensselipesu puhastusvahendiga.
Hooldusjuhised
Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest: Puhasta pind neutraalse (pH 6-8) nõudepesuvahendi ja pehme harja, pesuseene või puhastuslapiga. Puhasta eriti määrdunud pinnad kergelt leeliselise (pH 8-10) pesuvahendiga puhastuslapi, pesumopi või pesuseenega. Loputa pind hoolikalt. Pesuvahendi valmistaja etteantud lahjendustingimustest tuleb kinni pidada.

Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u 1 kuu möödudes, enne seda vältida pinna kulutamist ja pesemist. Kui pinda on vaja siiski puhastada varsti pärast värvimist, tuleb seda teha kergelt niiske puhastuslapi või mopiga.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/a) 30 g/l. Luja matt sisaldab LOÜ maksimaalselt 30 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt vältides asjatut riski. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
-

Värvitoonid

Tunneta Värvi värvikaart

Tunneta Värvi -kollektsioonis on 263 kaunist värvitooni.

Feelings värvikaart

Uuendatud Feelings värvikaardi värvilaastud pakuvad endisest laiemat ja süsteemsemat toonivalikut. Me oleme loonud viis erinevat stiili, millest klient saab valida endale sobivaima.

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!