Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
M1
 

Liitu

Sadades toonides tahvlivärv

Mitmekülgne tahvlivärv Liitu annab vahva võimaluse vürtsitada kodust interjööri. Selle abil saad luua  kerge vaevaga isikupärase ja just Sulle meeldiva tahvelpinna. Veepõhine Liitu on toonitav kõikides Tikkurila värvikaardi toonides.


KiiltäväMatta
Värv sobib lagedele ja siseseinteleVärv on vesialuselineTöövahend rullTöövahend pihustiTöövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
8
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
10
m2/l

Paljude võimalustega tahvlivärv Liitu

Kvaliteetne, paljude kasutusvõimalustega tahvlivärv Liitu on toonitav kõikides Tikkurila Symphony värvikaardi toonides - enam ei ole vaja leppida vaid musta või rohelise tahvlipinnaga.

Elavda kerge vaevaga kodu ilmet

Liitu tahvlivärviga teed värvilised ja just sinu maitsele sobivad tahvelpinnad näiteks kodu seintele, kapiustele, mööblile või väikeesemetele.

Kaunilt matt efektpind

Veepõhise tahvlivärviga Liitu on kerge luua ilusat matti struktuurpinda, millele saab kirjutada kriidiga ja mis ilu kaotamata talub ka korduvat puhastamist.


Leia inspiratsiooniTikkurila
TOOTEKIRJELDUS
22.09.2014
 

Liitu - koolitahvlivärv

Tüüp
Veepõhine värv tahvlite värvimiseks.
Sobivus
Tahvlipindade tegemiseks. Kriit nakkub hästi värvitud pinnaga ja seda on kerge pinnalt pühkida.
Kasutusobjektid
Seinad, mööbel.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele ja siseseintele Värv on matt Värv on vesialuseline Töövahend rull Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
8
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
10
m2/l
Alusvärvid
A ja C
Toonid
Symphony 2436 värvikaart. Lisaks must 202 valmistoon.
Läikeaste
Matt
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass
M1
Kulu
8-10 m2/l.
Pakendid
A- ja C-alusvärv: 0.225 l ja 0.9 l. Must valmistoon 1/3 l ja 1 l.
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Rulli, pintsli või värvipihustiga.

- Õhkpihustamine; rõhk 3-4 bar-i, pihusti düüsi soovitav läbimõõt 1,6–1,8 mm, vedelda värvi 15-30%.

- Kõrgsurvepihustamine; düüsirõhk 140-160 bar-i, kõrgsurvepüstoli düüsi läbimõõt 0,011" - 0,013", vedelda värvi 0-5%.

- Lisaõhuga kõrgsurvepihustamine; düüsirõhk 140-160 bar-i, kõrgsurvepüstoli düüsi läbimõõt 0,011" - 0,013", vedelda värvi 0-5%.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Ülevärvitav u 6 tunni pärast. Kasutuskuiv u 1 nädala pärast.

Märghõõrdekindlus
SFS-EN 13300 klass I, ISO 11998.
Kuivainesisaldus
u. 39% sõltuvalt värvitoonist
Erikaal
u. 1,2 kg/l, sõltuvalt värvitoonist ISO 2811
Säilitamine
Kaitsta külma eest.
Sertifikaat

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +8 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.
Eeltöö
Uued värvimata pinnad:
Puhasta varem värvimata pinnad tolmust ja mustusest. Pahtelda vajadusel pind sobiva Vivacolori pahtliga ja lihvi kuivanud pind. Eemalda lihvimistolm. Krundi pinnad kruntvärviga Otex Akva.

Varem värvitud pinnad:
Pese pinnad Maalipesu puhastusvahendiga vastavalt kasutusjuhendile. Lase kuivada. Lihvi pind ja eemalda lihvimistolm. Pahtelda vajadusel sobiva Vivacolori pahtliga. Krundi kruntvärviga Otex Akva.
Värvimine
Sega värvi Liitu enne kasutamist hoolikalt. Vedelda vajadusel veega. Kanna värv pinnale rulli, pintsli või värvipihustiga 1-2 korda.
Töövahendite puhastamine
Töövahendid pese veega. Kergelt kuivanud värvi saab töövahenditelt eemaldada Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.
Hooldusjuhised
Puhastamiseks kasuta vee või neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Eriti määrdunud pindade puhastamiseks kasuta kergelt leeliselise (pH 8-10) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või lappi. Peale pesemist loputa pind veega. Lahuse valmistamisel järgi selle tootja antud soovitusi.

Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest toode saavutab lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu jooksul. Juhul kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades veega niisutatud pesukäsna või -lappi.
Hooldus
Liitu värviga värvitud pinna võib üle värvida sama värviga. Vt. Eeltöö osa.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/d) 130g/l (2010). Maksimaalne LOÜ sisaldus Liitu värvis on 130 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Sisaldab: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni ja 2,4,7,9-tetrametüüldek-5-üüni-4,7-diooli. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid. Tootest on saadaval ohutuskaart.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!