Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
M1MED
 

Harmony

Kestev ilu

Harmony sisustusvärviga saad luua elegantseid sametpehmeid pindu elu- ja magamistubade seintele ja lagedele. Täismatt Harmony hajutab pindade pisikesed ebatasasused. Ka tugevad toonid tunduvad pehmete ja sügavatena.


KiiltäväMatta
Värv sobib lagedele ja siseseinteleVärv sobib lagedeleVärv on vesialuselineTöövahend rullTöövahend pihustiTöövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
7
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
12
m2/l

Hingav seinavärv

Tikkurila Harmony veearuläbilaskvus on parem kui ühelgi teisel akrülaatvärvil. Madal emissiooniklaasiga M1 toode on turvaline valik.

Mustrid ja kinokangad

Nagu teised Tikkurila siseseinte värvid, sobib Harmony erinevate mustrite loomiseks ning šabloonvärvimiseks. Harmonyga saab luua ka toimiva kodukino projektsioonipinna  ja sa ei vaja enam eraldi ekraani. Harmony on parim valik Taika-pärlmutterlasuuri ja Taika Stardust sätendava efektlasuuri aluspinnaks.


Leia inspiratsiooniTikkurila
TOOTEKIRJELDUS
30.05.2018
(Eelmine kuupäev 18.12.2014)
 

Harmony - seinavärv

Tüüp
Puhastatav sametmatt akrülaatvärv sisetöödeks.
Sobivus
Sisetingimustes krohv-, betoon-, pahteldatud, tellis-, tapeet-, puit-, kartongkipsplaat-, puitkiud- ja puitlaastpindadele. Sobib nii uutele kui varem värvitud pindadele. Ei sobi uste ja mööbli värvimiseks.
Kasutusobjektid
Siseseinad ja -laed elu-, magamis- ja lastetubades ning muudes kuivades ruumides.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele ja siseseintele Värv sobib lagedele Värv on täismatt Värv on vesialuseline Töövahend rull Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
7
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
12
m2/l
Alusvärvid
A ja C
Toonid
Tikkurila Symphony, Tunneta Värvi ja Feelings värvikaardi toonid.
Läikeaste
Täismatt
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass
M1
Kulu

Imavatele pindadele 7-9 m²/l. Mitteimavatele pindadele 10-12 m²/l.

Pakendid
A-alusvärv: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l
C-alusvärv: 0,225 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid

Rulli, pintsli või kõrgsurvepihustiga:
- ava läbimõõt 0,017”–0,021”
- vedeldada 0–10% värvi mahust.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

0,5 tundi – tolmukuiv. 1-2 tundi – ülevärvitav.

Märghõõrdekindlus
SFS-EN 13300 klass II, ISO 11998.
Vastupidavus kemikaalidele
Vastupidav puhastuskemikaalidele ja
nõrgatoimelistele lahustitele (nt lakibensiin).
Kuumakindlus
85 °C, ISO 4211-2 ja ISO 4211-3.
Kuivainesisaldus
u 40% sõltuvalt toonist.
Erikaal
u 1,3 kg/l sõltuvalt toonist, ISO 2811.
Säilitamine
Kaitsta külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv ja puhas, õhutemperatuur üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.
Eeltöö
Värvimata pind:
Puhasta uued pinnad tolmust ja mustusest. Ebatasasused pahtelda sobiva Vivacolori pahtliga. Lihvi pind pärast kuivamist. Eemalda lihvimistolm. Krundi Luja kruntvärviga.

Varem värvitud pinnad:
Pese pind Seinäpesu puhastusainega ja loputa hoolikalt veega. Kõvad ja läikivad värvipinnad lihvi matiks. Eemalda lihvimistolm. Ebatasasused ja praod pahtelda sobiva Vivacolori pahtliga. Lihvi pind pärast kuivamist ja eemalda lihvimistolm. Vajadusel krundi pind Luja kruntvärviga enne pinnavärvimist.
Värvimine
Sega värvi hoolikalt enne kasutamist ja vajadusel vedelda veega. Värvida 1-2 korda rulli, pintsli või värvipihustiga.
Töövahendite puhastamine
Eemalda töövahenditelt liigne värv ja pese veega puhtaks. Kõvenenud värv eemalda Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.
Hooldusjuhised
Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhasta pind kuiva harja või tolmulapiga. Määrdunud pinna puhastamiseks kasuta neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Pind ei tohi jääda märjaks pärast puhastamist. Lahuse valmistamisel järgi tootja antud soovitusi.

Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest värv saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu jooksul. Kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades vees niisutatud pesukäsna või -lappi.
Hooldus
Harmonyga värvitud pinnad võib hooldusvärvida sarnase vesialuselise värviga. Vt lõiku Eeltöö.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/a) 30 g/l. Harmony sisaldab LOÜ maksimaalselt 30 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Sisaldab: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni (BIT) ja 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu (C(M)IT/MIT (3:1)). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid. Antud toode sisaldab biotsiidi, mis kaitseb toodet ladustamisel. Sisaldab C(M)IT/MIT (3:1). Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-

Värvitoonid

Tunneta Värvi värvikaart

Tunneta Värvi -kollektsioonis on 263 kaunist värvitooni.

Feelings värvikaart

Uuendatud Feelings värvikaardi värvilaastud pakuvad endisest laiemat ja süsteemsemat toonivalikut. Me oleme loonud viis erinevat stiili, millest klient saab valida endale sobivaima.

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!