Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
10.03.2017
 

Seinäpesu - UUS! Puhastusvahend

Tüüp
Kasutusvalmis puhastusvahend siseseinte puhastamiseks enne uut pinnatöötlust.
Sobivus
Puhastab pinnad mustusest, rasvadest, õlist, vahast jmt. Sobib eeltöötluseks enne värvimist. Puhastab ja matistab pinna, parandades seeläbi uue värvikihi nakkuvust.
Kasutusobjektid
Värvitud seinapinnad sisetingimustes.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele ja siseseintele Värv on vesialuseline Töövahend pihusti
Omadused
Kasutusvalmis lahuse pH-väärtus on 13,8.
Pakendid
1 l pihustuspudel
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Pihusta töödeldavale pinnale ning pühi kergelt veega niisutatud lapiga. Loputa puhastuslapp veega.
Erikaal
1,0 kg/l ISO 2811
Säilitamine
Kaitsta külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Kaitse
Töötlemine
Kata kinni klaasipinnad jm pinnad, mis võivad puhastusvahendi mõjul sööbida.
Pihusta puhastusvahendit töödeldavale pinnale ning pühi veega niisutatud lapiga. Puhastuslapp loputa veega.
Töövahendite puhastamine
Pese töövahendid veega.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Toodet ei loeta ohtlikuks. Kanda kaitsekindaid. Sisaldab < 5% anioonsed pindaktiivsed ained. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Lahjendamata lahus ei tohi sattuda kanalisatsiooni, vette või pinnasesse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Lahjendamata toode viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
-
-