Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
12.03.2012
 

Lasera - lasuurlisaaine

Tüüp
Veepõhine lisaaine, mis lisatakse Wall 4, Vivacolor 7, Joker, Luja, Harmony või Remontti-Ässä värvidele enne dekoratiivvärvimist. Lasera teeb värvi läbipaistvamaks ja lisab töötamisaega. Lisaaine võib vähendada värvi pesukindlust.
Sobivus
Dekoratiivvärvimiseks sisetingimustes. Lasera annab lihtsa, kiire ja turvalise meetodi teha dekoratiivvärvimist erinevate mustrite ja värvitoonide abil.
Kasutusobjektid
Seinad ja laed siseruumides.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele ja siseseintele Värv sobib lagedele Värv on vesialuseline Töövahend rull
Värvi katvus karedal pinnal
9
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
15
m2/l
Toonid
Värvitu.
Kulu
9-15 m2/l, Lasera ja värvi segu.
Pakendid
1 l.
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Pinnalekandmine rulliga, dekoreerimine käsna, pintsli, rulli või lapiga.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
Pind on normaaltingimustes kuiv u 3 tunni möödudes.
Kuivainesisaldus
u 4 %.
Erikaal
1,0 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine
Hoida külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.
Eeltöö
Puhasta värvitav pind tolmust ja mustusest. Pese varem värvitud pind Maalipesu pesuainega ja loputa hoolikalt veega. Krundi teraspinnad roostevastase kruntvärviga Rostex. Pahtelda pinnad vajadusel sobiva Vivacolor sarja pahtliga. Värvi Wall 4, Vivacolor 7, Jokeri, Luja, Harmony või Remontti-Ässä soovitud tooni värviga.
Värvimine
Sega Lasera enne kasutamist ja lisa toonitud värvi (suhtes 1:1), sega hoolikalt. Kanna segu pinnale rulliga ja dekoreeri kohe seejärel käsna, pintsli, lapiga vms. Kanna korraga umbes ruutmeetrisuurusele pinnale, suurtele pindadele umbes poole meetri laiuselt. Puhasta töövahend aeg-ajalt veega ja pigista kuivaks. Tee kõigepealt proovivärvimine näit. papile.
Töövahendite puhastamine
Pese töövahendid veega.
Hooldusjuhised
Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest: Puhasta pind neutraalse (pH 6-8) pesuvahendiga, kasutades pesukäsna või puhastuslappi. Pind ei tohi peale puhastust jääda märjaks. Pesuainevalmistaja etteantud lahjendustingimustest tuleb kinni pidada. Peale töötlemist tuleb pinda mõne nädala jooksul käsitleda ettevaatlikult kuna värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u 1 kuu möödudes. Kui pinda on vaja siiski puhastada varsti pärast värvimist, tuleb seda teha kergelt niiske puhastuslapi või mopiga.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt vältides asjatut riski. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-